Nickerie.Net, maandag 07 november 2005  


Waterpeil in de Nannizwamp zakt

NIEUW NICKERIE - Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in de Nannizwamp sterk gedaald. Het is in de afgelopen dagen gezakt naar het niveau van beneden maaiveld, hetgeen betekent dat bevloeiing van de rijstarealen door zwaartekracht niet meer mogelijk is. De Afdeling Regio-West van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) zal vandaag de zaak evalueren en het MCP-Beheer vragen de pompen te Wakay spoedig in bedrijf te laten stellen.

Vorige week heeft LVV de drie hoofdinlaatkleppen te weten de Nanni-inlaat, de Hoofdaanvoer (HA) en de Inlaat Klein Henar Uitbreiding en Groot Henarpolder (IKUCH) opengezet om rijstboeren in de verschillende polders in de gelegenheid te stellen hun arealen te laten onderlopen, zodat ze de natte grondbewerking kunnen uitvoeren. Jagnanan Ganpat, Coördinator LVV Regio-West, had ook niet verwacht dat het waterpeil na ongeveer tien dagen tot dit niveau zou zakken.

In een eerder gesprek met dWT heeft Kries Brindaban-Panday, directeur van het MCP, reeds aangegeven dat drie van de machines te Wakay bedrijfsklaar zijn om irrigatiewater te pompen naar de rijstboeren in de polders. De directeur had daarbij ook aangegeven één miljoen Surinaamse dollars nodig te zullen hebben voor de aanschaf van brandstof en smeermiddelen om de machines voor een periode van zes weken draaiende te kunnen houden. MCP-Beheer heeft intussen in een brief aan de minister van LVV verzocht om de nodige middelen hiervoor vrij te maken.

Uit reacties van verschillende Nickeriaanse rijstboeren blijkt dat ze nog steeds wachten op voorstellen van de regering om de effecten van de verhoging brandstofprijzen met honderd procent te compenseren. Parlementariër Kries Matai (NF/VHP) zegt uit kringen van de regering te vernemen dat ze deze week nog een besluit hierover zal nemen.

De parlementariër kon niet zeggen wat de compensatie precies zal inhouden. De regering zal alles in het werk stellen de rijstsector tegemoet te komen, zodat de productie niet in gevaar komt, zegt Matai.-.

Bron/Copyright:

,07-11-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics