Nickerie.Net, zaterdag 12 november 2005  


Mahawatkhan: Donk niet bevoegd boerenvergadering aan te vragen

Richenell Small

Nickerie - Volgens Liakat Mahawatkhan, voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA)  is de heer Donk geen lid van SPBA en is derhalve niet bevoegd om verkiezingen voor deze organisatie aan te vragen. Tijdens de protestdemonstratie van de gezamenlijk oppositie is er door het assembleelid Soedeschand Jairam een commissie geļnstalleerd die binnen veertien dagen verkiezingen voor de SPBA moet bewerkstelligen.

Liakat Mahawatkhan (op zijn kantoor aan de Industrieweg te Nickerie) vindt dat deelnemers aan een protestdemonstratie niet bevoegd zijn verkiezingen van de Surinaamse Padieboeren Associatie af te dwingen.Mahawatkhan, die duidelijk verrast was door de installatie van de commissie tijdens de protestactie, zegt dit een abnormale zaak te vinden. Op dat moment moest hij erom lachen en intussen weet hij precies met welke leiders hij te doen heeft. Inmiddels heeft Donk op 8 november een brief geschreven naar Mahawatkhan, waarin hij krachtens artikel 9 van de statuten van de organisatie verkiezingen aanvraagt. Hoe er gereageerd zal worden op de brief van Donk, wil de SPBA voorzitter uit egards naar betrokkene niet kwijt, maar verzekert dat TIMES als eerste een kopie van het schrijven zal ontvangen.

De SPBA voorman vraagt zich echter af hoe het mogelijk is Donk voorzitter is geworden van een commissie, geļnstalleerd door mensen op straat. Mahawatkhan vraagt zich overigens af of hij als landbouwer een vergadering kan aanvragen van CLO Regio West, waarin hij verkiezingen aanvraagt voor deze organisatie (red.: Donk is voorzitter van CLO Regio West). Krachtens de statuten is er een bepaalde procedure die op gang moet worden gebracht en moet in ieder geval 10% van het aantal geregisteerde achter het verzoek staan. Ten aanzien van het voorzitterschap van de SPBA zegt Mahawatkhan dat hij statutair de voorzitter is, maar vanwege zijn lidmaatschap van het parlement, had hij conform de mogelijkheden van artikel 14 van de statuten zijn ondervoorzitter, Harinandan Oemraw, belast met bepaalde taken. Die taken zijn volgens Mahawatkhan goed uitgevoerd. Hij staat dan ook volledig achter het standpunt van Oemraw, dat de SPBA niet mocht deelnemen aan de protestdemonstratie van zaterdag. Een dergelijk besluit kan volgens hem slechts genomen worden op een vergadering van de associatie.“De SPBA is geen verlengstuk van geen enkele politieke partij”, zegt Mahawatkhan nadrukkelijk. De bedreigingen geuit aan het adres van Oemraw vindt Mahatwkhan een vieze zet van een politieke partij, die hij niet bij name wilde noemen. De SPBA is wel voornemens om over te gaan tot herregistratie van leden en wil -net als in Guyana- een sterke boerenorganisatie hebben. Ten aanzien van zijn aanwezigheid bij de protestdemonstratie zegt hij dat hij van oordeel is dat de verhoging van de brandstofprijs op een andere manier had gekund en derhalve zijn gezicht heeft laten zien. Indien hij wordt opgeroepen om deel te nemen aan een vervolgdemonstratie, weet hij nog niet hoe hij daarop zal reageren.

Foto : Liakat Mahawatkhan (op zijn kantoor aan de Industrieweg te Nickerie) vindt dat deelnemers aan een protestdemonstratie niet bevoegd zijn verkiezingen van de Surinaamse Padieboeren Associatie af te dwingen.

Bron/Copyright:

Suriname Times

,09-11-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics