Nickerie.Net, zaterdag 12 november 2005  


VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN NICKERIE OPGEVOERD

Richenell Small

Nickerie - In verband met de vreedzame demonstraties door de gezamenlijke oppositie in Nickerie was de back-trackroute om veiligheidsredenen afgesloten. Vele taxicahuffeurs deden bij Times hun beklag over deze situatie omdat zij gesommeerd werden door de politie om terug te keren naar Nieuw Nickerie aangezien de back-track voor die dag is afgesloten.

Dit militaire vaartuig was in de Nickerierivier te zien en heeft volgens bronnen te maken met verhoogde veiligheidmaatregelen in het rijstdistrict.De politie om commentaar gevraagd zei dat de veiligheid in acht dient te worden genomen en niets aan het toeval moet worden overgelaten. In Nieuw Nickerie werden agenten en militairen in gezamenlijke patrouilles gesignaleerd. Ook een team van de mobiele eenheid was in het district om versterking te verlenen aan de politie van het gewest Nickerie met surveillances.

Volgens informatie van Times heeft de politie van Guyana de afgelopen week  Guyanese criminelen aangehouden in het buurland met heel wat ‘attributen’ in hun bezit. Volgens informaties was het de bedoeling dat deze ongewenste gasten zouden uitwijken naar Suriname. Deze informatie werd ook bevestigd door distircts-commissaris Hein Ramnewash. Het viel Times ook op dat er behalve de militaire boot die normaal in de haven van de MAS in Nickerie ligt aangemeerd, er een grotere militaire boot naar het district werd gedirigeerd die patrouilleerde op de Corantijnrivier. Van een bron binnen het leger vernam Times dat de komst van het militair vaartuig inderdaad te maken had met verhoogde veiligheidsmaatregelen.

Foto: Dit militaire vaartuig was in de Nickerierivier te zien en heeft volgens bronnen te maken met verhoogde veiligheidmaatregelen in het rijstdistrict.

Bron/Copyright:

Suriname Times

,12-11-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics