Nickerie.Net, dinsdag 08 november 2005  


MCP-beheer gereed om irrigatiewater te pompen

door Richenel Small

Nickerie - Als de huidige droogte aanhoudt,  zullen de pompen van Wakay reeds op 15 november in werking gesteld moeten worden. Een oriŽntatiebezoek aan de Nannizwamp heeft uitgewezen dat het waterpeil drastisch is gedaald en dat binnen twee weken niet voldoende water meer zal zijn voor de rijstsector. Bij MCP-beheer is men in feite klaar om de machines op te starten.

MCP-behee: Wakay pompen gereed om irrigatiewater te pompen bij aanhoudende droogteDrie van de vier machines zijn bedrijfsklaar en volgens deskundigen bij MCP, zijn deze motoren voldoende om de Nickeriaanse padieverbouwers van voldoende irrigatiewater te voorzien. Vanwege de verhoging van brandstofprijs, zijn de pompkosten verdubbeld en de komende pompperiode geraamd op meer dan 1 miljoen SRD. Dit bedrag is voornamelijk bestemd voor brandstof en smeermiddelen en zal via het ministerie van LVV aan MCP beschikbaar gesteld moeten worden. De aan het begin van het jaar door MCP opgemaakte begroting is inmiddels aangepast en doorgestuurd naar LVV. Het wachten is nu op het landbouwministerie om de middelen vrij te maken en deze beschikbaar te stellen voor MCP. Dit zal tijdig moeten geschieden omdat de brandstof en smeermiddelen via een oliemaatschappij vervoerd zullen moeten worden naar Wakay.

Vanwege de ervaringen met het ministerie, verwacht men bij MCP dat de middelen spoedig beschikbaar zullen zijn. Enkele landbouwers verklaarden tegenover TIMES dat zo snel mogelijk gestart zal moeten worden met het pompen, zodat de boeren tijdig over water kunnen beschikken en de zaaiperiode uiterlijk in de eerste week van januari 2006 kan worden beŽindigd. Het blijkt dat een groot aantal boeren reeds de droge grondbewerking heeft uitgevoerd en er wordt dan ook verwacht dat de inzaai erg hoog kan gaan liggen. In dat geval zal er ruim voldoende irrigatiewater aanwezig moeten zijn.

Foto: Drie van de vier motoren te Wakay zijn gereed om bij aanhoudende droogte irrigatiewater te pompen naar de percelen van padieboeren in Nickerie.

Bron/Copyright:

Suriname Times

,01-11-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics