Nickerie.Net, donderdag 10 november 2005  


Padieboeren en vissers krijgen brandstofbelasting terug

door Ivan Cairo

Paramaribo - De regering gaat padieboeren en bevolkingsvissers verbruiksbelasting teruggeven. De rijstboeren krijgen de restitutie voor de voorjaars- en najaarsoogst. Er zal nog uitgezocht worden hoeveel brandstof de boeren per hectare hebben gebruikt. Kleine vissers krijgen niet alleen de verbruiksbelasting gerestitueerd, maar ook de opcenten uit de brandstofprijs die zouden toevallen aan de Wegenautoriteit Suriname.

Deze en andere compenserende maatregelen als nasleep van de brandstofprijsverhoging werden gisteren in De Nationale Assemblee bekendgemaakt door vice-president Ram Sardjoe. Bij brandstofleveringen aan het binnenland zullen de verbruiksbelasting en opcenten van de verkoopprijs worden afgetrokken. Ook studenten en scholieren komen in beeld bij de regering. Tijdens een regeringsvergadering die tot dinsdagochtend twee uur heeft geduurd, werd besloten de studietoelage voor universiteitsstudenten en scholieren van de middelbare school te verhogen met 35 Surinaamse dollar. Dit geldt voor het schooljaar 2005-2006. De maatregelen werden verwelkomd door de coalitiefractie, terwijl deze met enige reserve werden aangehoord door de oppositie. De oppositie had er vooral problemen mee dat niet duidelijk is wanneer deze maatregelen ingaan.

Sardjoe gaf aan, dat in het Saramaccagebied, Marowijne, Boven-Suriname en mogelijk ook andere plaatsen, verkooppunten van brandstof zullen worden opgezet. Daar zal de goedkopere brandstof gekocht kunnen worden. Wat de schoolgaanden betreft, zei de vice-president dat nadere evaluatie en exercities moeten uitwijzen of ook ondersteunende maatregelen getroffen kunnen worden voor studerenden die niet profiteren van de genomen beslissingen. Hij denkt onder meer aan VOJ-scholieren.

Naast de jongste regeringsbesluiten memoreerde de vice-president de compensatiemaatregelen die de regering in een eerder stadium reeds had getroffen. Hij wees erop, dat de circa 38.000 ambtenaren en landsdienaren een extra financiŽle ondersteuning krijgen, terwijl ook de uitkering aan gepensioneerden (15.273), gehandicapten (4.229), AOVíers (39.889) en onderstandgenieters (2.663) is verhoogd. Sardjoe merkte ook op dat het basisbustarief in samenspraak met de bushouders is gebracht naar 1 Surinaamse dollar, zodat openbaar transport voor kansarmen bereikbaar blijft. Ook zou er dagelijks gratis busvervoer beschikbaar zijn voor 14.000 scholieren en kosteloos boottransport voor schoolgaanden in het binnenland. Deze maatregel is overigens niet nieuw. Al jaren is het schoolvervoer te water in het binnenland gratis, en is ook het bustransport van kinderen uit de randdistricten die in de hoofdstad of ver van hun woongebied de school bezoeken, kosteloos.-.

Bron/Copyright:

,09/11/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics