Nickerie.Net, maandag 14 november 2005  


 Uitbetaling brandstofrestitutie aan boeren binnenkort een feit

Geplaatst: 14/11/2005

Nickerie - Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zal binnen niet al te lange tijd overgaan tot de uitbetaling van de brandstofrestitutie aan rijstboeren. In het afgelopen weekend toog een VHP -topdelegatie onder leiding van vice-president Ramdien Sardjoe naar het district Nickerie om de achterban te informeren over de compensatiemaatregel die de regering heeft doorgevoerd voor de agrarische sector.

Foto: LVV-minister Stanley Ragoebarsing

De uitbetaling van de restitutie aan kleine en grote boeren, die betrekking heeft op de voor - en najaarsoogst van 2006, houdt in dat de verbruiksbelasting die op dit moment SRD 0,90 is, teruggegeven zal worden. Dat betekent volgens de minister van LVV, Stanley Ragoebarsing, dat op een hectare, waarbij 125 liter gebruikt wordt, per hectare die aantoonbaar ingezaaid is, een compensatie voor productiestimulering verstrekt wordt. De uitvoering van de maatregel zal plaatsvinden, met bestaande kennis. In het verleden zijn volgens de bewindsman dergelijke maatregelen doorgevoerd. In elk geval zal de compensatiemaatregel niet in uitvoering gaan, voordat de eerste inzaai heeft plaatsgevonden. De overheid wil er zeker van zijn dat de landbouwers om wie het gaat, serieuze landbouwers zijn.

Het ministerie zal er zorg voor dragen dat de compensatie niet helemaal aan het eind komt, maar aan het begin beschikbaar zal zijn. Zaterdag zijn de Wakaypompen die voor irrigatie van de sector moeten zorgdragen, opgestart. Een bedrag van SRD 1 miljoen is hiermee gemoeid. Ter stimulering van de sector zal ook een negental landbouwprojecten worden uitgevoerd, ter waarde van SRD 600.000. Minister Ragoebarsing is van oordeel dat binnen het vermogen van de Staat er genoeg wordt gedaan voor de rijstsector, omdat de andere sectoren ook hulp behoeven. Ondervoorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), Harrynandan Oemraw, is niet tevreden met de aangekondigde maatregelen van de delegatie. Volgens hem zou de compensatie vanaf het afgelopen seizoen toegekend moeten worden. Desalniettemin zullen de boeren over de maatregelen nadenken.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,14-11-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics