Nickerie.Net, maandag 14 november 2005  


Begin Yokohama-rechtszaak tegen gebroeders Parmessar

door Ivan Cairo

Paramaribo - Advocaten van de Yokohama-topman Bidjay Parmessar proberen vandaag gedaan te krijgen dat de voor hun belangrijkste aanklacht tegen hun cliënt ook wordt behandeld. Het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam heeft vorige week donderdag de rechtbank in Rotterdam verzocht de zaak-Paramaribo, onderdeel van de Ficus-zaak, voorlopig aan te houden. De verdediging wil daar echter niets van weten, omdat dit waarschijnlijk haar sterkste case is om dit proces te winnen. "Men wil de zaak kennelijk niet seponeren, maar separeren", verneemt ‘de Ware Tijd’.

Vandaag begint in Rotterdam de behandeling van de strafzaak in de spraakmakende Operatie Ficus, waarbij langer dan drie jaar justitieel onderzoek is gedaan naar vermoedelijke drugsactiviteiten van de Yokohama-top. De rechtbank heeft zittingen gepland tot 2 december met een mogelijke uitloop naar 9 december. Op 23 december wordt vonnis gewezen.

In de zaak-Paramaribo heeft OM-Rotterdam onder andere gebruik gemaakt van infiltranten en het afluisteren van telefoons. De verdediging eist nu dat ook de infiltranten worden gehoord, maar justitie Nederland is daar faliekant tegen, en voert als argument aan dat de identiteit van de infiltranten bekend wordt en hun leven mogelijk in gevaar wordt gebracht. De rechtbank heeft ondertussen beslist dat de infiltranten ook gehoord moeten worden tijdens het onderzoek en OM-Rotterdam wil waarschijnlijk daarom de zaak-Paramaribo afblazen, menen de advocaten.

In de aanklachten in de drugszaak-Aveiro (Portugal) waar broer Bisoen Parmessar voor moet terechtstaan en de zaak-Mauritius, heeft volgens de advocaten van Bidjay Parmessar hun cliënt weinig kans op een veroordeling, omdat zijn betrokkenheid niet is gebleken. Justitie Nederland denkt hem echter wel te kunnen linken aan een illegale geldtransactie waarmee vermoedelijk drugsaankopen werden gedaan. Via een cambio in Gems zou een bedrag van 62.500 euro zijn witgewassen en de Nederlandse justitie denkt te kunnen bewijzen dat dit bedrijf onderdeel is van het Yokohama-concern. Wanneer OM-Rotterdam na een onderzoek van meer dan vier jaar met slechts een bedrag van 62.500 euro aan witwaspraktijken op de proppen komt, dan is dat "een lachertje", menen de Yokohama-advocaten.

Het betreffende wisselkantoor wordt overigens wel vervolgd wegens overtreding van de wet Melding Ongebruikelijke Transacties. Ook zou de cambio zich niet hebben gehouden aan de identificatieplicht van cliënten en zwartwerkers in dienst hebben gehad.

Tijdens het omvangrijke Ficus-onderzoek heeft justitie niet één gram cocaïne gevonden. Op basis van klikbrieven en tips werden in Nederland regelmatig invallen gedaan en onderzoek gepleegd op schepen en werden vrachtcontainers gestript, maar steeds haalden de rechercheurs bakzeil. Niets werd gevonden, hetgeen ze ook vermeldden in hun rapporten. Zelfs afgeluisterde telefoongesprekken leverden geen waterdicht bewijs op. Uit gesprekken van derden denkt justitie, volgens de advocaten, bewijs te kunnen putten dat hun cliënt betrokken is bij grootschalige drugshandel en witwaspraktijken.-.


Tentakels ‘Yokohama-drugskartel’ tot in Cyprus

Zeker één toppoliticus betrokken bij witwaspraktijk

 

door Ivan Cairo

Paramaribo - Tentakels van het vermeende ‘Yokohama-drugskartel’ strekken zich waarschijnlijk uit tot in Cyprus. Uit politiedossiers van de geruchtmakende ‘Operatie Ficus’ blijkt dat verdachten in gesprekken met politie-infiltranten hebben verklaard dat de eigenaars van het Yokohama-concern niet alleen in Suriname bedrijven hebben, maar ook casino’s op Cyprus bezitten. Ook zouden er zakelijke contacten worden onderhouden met geldwisselaars in Dubai, terwijl er ook geldovermakingsoperaties plaatsvinden tussen Nederland, Suriname en enkele Caribische eilanden. Volgens de politiedossiers is zeker één toppoliticus in Suriname betrokken geweest bij witwaspraktijken van het kartel.

Bij Operatie Ficus, het justitieel onderzoek gericht tegen het vermeende Yokohama-drugskartel, zijn zeker vijf politie-infiltranten gebruikt onder wie Nederlandse, Britse en Belgische politieagenten. De spil voor wat betreft de geldstromen is volgens de Rotterdamse justitie Caribbean Transfer Services (CTS) in Rotterdam, waar de financiering van cocaïnetransporten werd geregeld. Dit wisselkantoor zou, zoals uit gesprekken van de politie-infiltranten en de leiding van CTS blijkt, ook faciliteiten bieden om grote bedragen wit te wassen.

Uit processen-verbaal van de politie Rotterdam blijkt dat in opdracht van de Nederlandse officier van justitie mr A. Schram al sinds mei 2003 stelselmatig informatie wordt ingewonnen over de activiteiten van het wisselkantoor en de betrokkenheid van de gebroeders Parmessar daarbij. Zij, Bidjay en Bisoen Parmessar, worden gezien als de leiders van de criminele organisatie. In de politiedossiers blijft Yokohama-topman Bidjay echter een schimmige figuur. Verdachten schenen in hun contacten met de undercoveragenten nooit zijn naam te noemen. In de politiedossiers wordt hij steeds aangemerkt als ‘de mainman’, ‘topman’, ‘de grote cardealer’, of ‘de grote baas’. In combinatie met uit het onderzoek-Ficus afkomstige relevante telefoongesprekken, waarnemingen en overige onderzoeksfeiten, is vastgesteld, dat met ‘de mainman’, ‘topman’, ‘de grote cardealer’, de grote baas’ wordt bedoeld Bidjay Tewarie Parmessar", zegt hoofdagent van politie Nienke von Michaëlis in een van zijn processen-verbaal.

In dit proces-verbaal wordt melding gemaakt van vier afzonderlijke drugszendingen of pogingen daartoe vanuit Suriname naar Nederland. Het zou gaan om zendingen van 100, 10-15 en opnieuw 100 kilo cocaïne. In de dossiers zijn de contacten tussen de kopers (undercover-agenten) en de leveranciers (Yokohama-medewerkers) beschreven alsook de werkwijze van de organisatie. Vooral de CTS-directeur was nogal loslippig tegenover de infiltranten en deelde hij hen mee te behoren tot een organisatie die casino’s heeft op Cyprus en in Suriname, vanuit Japan auto’s in Suriname importeert en eigenaar is van verschillende geldovermakingskantoren.

Uit de contacten tussen de politie-infiltranten en enkele verdachten komt naar voren dat ‘de grote man’ nooit zaken deed in Nederland, omdat hij daar in de gaten werd gehouden.-.

Bron/Copyright:

,14/11/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics