Nickerie.Net, dinsdag 15 november 2005  


Overheid werkt aan achterhaalde toelagen

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - "Een groep uit de ministerraad bekijkt momenteel de mogelijkheid hoe de reeds achterhaalde toelagen van de ambtenaren in de toekomst aan te passen. De regering heeft in dat kader deskundigen aan het werk gezet, om uit te zoeken welke de bedragen zijn die gehanteerd kunnen worden in de plaats van de reeds achterhaalde."

Deze mededeling deed minister Maurits Hassankhan van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) afgelopen weekeind tijdens zijn kennismakingsbezoek aan het district Nickerie. Volgens de bewindsman zal het resultaat van het onderzoek gepresenteerd worden aan de Raad van Ministers. Dit onderzoek heeft ook te maken met het geld dat de overheid daarvoor zou moeten uitgeven, zegt de minister van BiZa. Bij zijn overname op dit ministerie is hij vervoerstoelagen tegengekomen van 35 Surinaamse dollarcent, 45 cent en 4,25 Surinaamse dollar die per maand uitbetaald worden aan ambtenaren. De bewindsman vindt zelf ook dat deze bedragen belachelijk laag zijn en dat er dringend iets daaraan gedaan moet worden. Hij vraagt zich af welke ambtenaren in deze tijd tegen deze lage bedragen hun vervoer gaan inzetten ten behoeve van de dienst. De minister van BiZa is van mening dat de toelagen zodanig aangepast dienen te worden, dat ambtenaren wel bereid zullen zijn hun vervoer in te zetten om het werk van de overheid te blijven doen. De bewindsman zegt nog geen idee te hebben welk bedrag de overheid hiervoor zou moeten uitgeven, maar dat zal in de komende periode ook uitgezocht dienen te worden.-.

Bron/Copyright:

,15/11/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics