Nickerie.Net, dinsdag 15 november 2005  


‘Regering zal niet naar huis gaan’

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - "Ondanks de protestdemonstraties van de oppositie zal de regering niet naar huis gaan. De acties dragen alleen de naam van de verlaging van de brandstofprijzen, maar hebben politieke achtergronden." Zo sprak vice-president Ramdien Sardjoe, tevens voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij zaterdagavond in het partijcentrum te Nieuw Nickerie.

Volgens Sardjoe is de oppositie niet uit op herziening van de brandstofprijzen, maar koppelt zij daaraan dat de regering naar huis moet. Overigens zou het terugdraaien van de brandstofprijzen betekenen dat de subsidies die werden gegeven, gewoon moeten doorgaan. "Het is gewoonweg dat de oppositie niet kan tegen het verlies bij de afgelopen verkiezingen. Zij heeft een houding aangenomen waarbij op allerlei manieren wordt geprobeerd aan de macht te komen." Bij de oppositie is het misschien ook niet doorgedrongen dat het vormen van een regering door het Nieuw Front en zijn partners de wil van het volk was, aldus Sardjoe. Hij zei dat het Nieuw Front heeft geprobeerd ook de A1-combinatie in de coalitie op te nemen, maar helaas is dat niet doorgegaan.

De aankondiging van het teruggeven van de verbruiksbelasting per ingaande het najaarsseizoen 2005 aan de rijstboeren, is ook niet goed overgekomen bij de rijstboeren. Deze boeren hadden meer verwacht en zien graag dat de regering ook de verliezen van het afgelopen seizoen compenseert. Volgens minister Kermechend Raghoebarsingh van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft zijn ministerie aan het MCP-Beheer de opdracht gegeven om de pompen te Wakay sinds vrijdag op te starten om het waterpeil in de Nannizwamp op te voeren. Hierdoor kan de bevloeiing van de rijstarealen in Nickerie op een natuurlijke manier plaatsvinden. De regering heeft meer dan een miljoen Surinaamse dollar beschikbaar gesteld om het water veilig te stellen voor de boeren. Daarnaast heeft LVV enkele grote projecten uitbesteed in het district Nickerie. Al deze projecten zullen het ministerie meer dan 600.000 Surinaamse dollar kosten.-.

Bron/Copyright:

,15-11-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics