Nickerie.Net, donderdag 17 november 2005  


Decentralisatieprogramma doorstaat internationale toets

Paramaribo - Het Decentralisatie Programma van Suriname (DLGP) heeft de internationale en regionale toets doorstaan. Dit bleek tijdens de derde bijeenkomst van ministers en top-ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor Decentralisatie, Bevolkingsparticipatie en Regionale Ontwikkeling (III RIAD) in Recife, Brazilië. De top is gehouden van 26 tot en met 28 oktober.

Het DLGP werd gepresenteerd door Iris Gilliad, task manager Bevolkingsparticipatie, en Santrousia Somowidjojode, stafmedewerker Inkomstengenerering van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Het Surinaams programma is opgezet met ondersteuning van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

Op de III Riad-conferentie moesten de vertegenwoordigers van de landen aantonen wat de acties en beleidsmaatregelen zijn van hun centrale overheid om het lokaal bestuur te ondersteunen bij de decentralisatie, burgerparticipatie en armoedebestrijding. Ook moest aangegeven worden hoe het genereren van inkomsten, het scheppen van werkgelegenheid en het versterken van een democratisch bestuur plaatsvindt, alsook de wijze waarop de promotie van huidige activiteiten en beleid geschiedt.

RIAD is een Inter-Amerikaans netwerk op topniveau op het gebied van decentralisatie, lokale overheid en burgerparticipatie. Dit netwerk is in 1994 opgericht als uitvloeisel van een staatshoofdenbijeenkomst van de landen in het Amerikaans continent (Summit of Miami, USA) om gemeenschappelijke uitdagingen, prioriteiten en doelen te identificeren. De landen behorende tot de Amerika’s zijn in dit netwerk verdeeld in de regio’s Noord-Amerika, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika en Caricom. Dit is gedaan om hun eigen identiteit te behouden. Suriname behoort tot de groep van de Caricom.

Voor de bijeenkomst hebben enkele Caricom-landen een bijdrage geleverd aan de speech van de minister van Jamaica die vice-voorzitter is van RIAD voor de Caricom-landen. In haar presentatie over de status van Suriname over decentralisatie, benadrukte zij het beleid dat in uitvoering genomen zal worden. Bij die aanpak zullen de burgers conform de wet betrokken worden bij de opmaak en planning van de districtsbegroting door middel van begrotingshoorzittingen. De vice-voorzitter is benieuwd naar de uitkomst van dit proces.

De rode draad door de toespraak van alle sprekers was, dat decentralisatie, regionale ontwikkeling en burgerparticipatie om de kwaliteitsverbetering van het leven van de burgers gaat. Dat is ook het doel van het Surinaamse decentralisatieprogramma, staat in een persbericht van de directeur van het decentralisatieprogramma.

Om het bestuur steeds dichter bij de burgers te brengen, zijn er in diverse Caricom-landen decentralisatieprogramma’s in uitvoering. Op de top kreeg elk deelnemend land de gelegenheid om zijn beleid te presenteren. Belangwekkend in de presentatie van Suriname voor de overige landen is de invoering van een beterschapsheffing waarbij aan de belanghebbenden bij het uitvoeren van infrastructurele werken er een bijdrage in financieel of arbeidskracht gevraagd zal worden. Ook kan door middel van een akkoord met de burgers, een ‘buurtcontract’ vastgesteld worden. Dit draagt bij aan onder meer buurtverfraaiing. Ook de instelling van een Burger Informatie Centrum wordt als positief gezien. Dit centrum moet ervoor zorgen dat de overheid zoveel mogelijk op een gestructureerde wijze met de burgers in contact kan staan. Om ervaring op te doen heft Jamaica’s decentralisatie-unit begin dit jaar een bezoek aan het decentralisatieprogramma van Suriname gebracht. In de regio vinden er meer van dit soort uitwisselingen plaats.-.

Bron/Copyright:

,17/11/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics