Nickerie.Net, vrijdag 18 november 2005  


Dc’s na certificering ‘echt de baas’

door Isaak Poetisi

Paramaribo - De districtscommissarissen (dc’s) die formeel na certificering van de districten Wanica, Para en Nickerie voor eind december dit jaar worden aangesteld, worden nu ‘echt de baas’ in hun district. Dit kwam afgelopen woensdag in Residence Inn naar voren tijdens de stakeholdersmeeting van alle actoren betrokken bij het decentralisatieproces. De meeting was in het kader van de uitvoering van het ‘Decentralization and Local Government Streghtening Program’ (DLPGP), kortweg het decentralisatieprogramma.

Met de certificering krijgen de districten eigen bevoegdheden, waaronder het beheren van een eigen ‘Districtsfonds’. Hiermee kan het districtsbestuur samen met burgers zelf bepalen aan welke ontwikkeling er prioriteit wordt gegeven en welke projecten in het eigen district worden uitgevoerd. Het komend jaar zullen de districten met inspraak van de lokale bevolking hun eigen districtsplan, eigen districtsbegroting en het meerjaren-districtontwikkelingsprogramma opstellen, dat in 2007 in uitvoering wordt genomen.

De steakholdersmeeting was bedoeld om nog voor het moment van certificering alle zaken nog eens nauwkeurig op een rij te zetten. De komende weken zal veel tijd geïnvesteerd worden in het afronden van alle noodzakelijke procedures, waaronder wettelijke, om bij certificering volledig klaar te zijn voor implementatie van zelfbestuur.

Tijdens deze bijeenkomst gaf DLPGP-directeur Bas Ahmadali aan dat met deze stap de ‘level 1 certificering’ (fase 1) voor de eerste drie districten formeel gestalte krijgt. De afgelopen jaren is achtereenvolgens gewerkt aan het bepalen en opstellen van het wettelijk kader waarin de bevoegdheden van de gedecentraliseerde districten is vastgelegd. De capaciteitsversterking van de lokale besturen van de zogenoemde ‘pilotdistricten’ en het bepalen van de financiële constructie van het in te stellen districtsfonds, waarmee lokale overheden hun eigen beleid moeten financieren, zijn wezenlijke aspecten in dit voortraject.

Gisteren heeft Ahmadali op het commissariaat van Para in dit kader eveneens een informatiebijeenkomst gehouden voor onder meer assembleeleden uit Para, DR-leden, RR-voorzitters, de Bestuursdienst en afdelingshoofden van het commissariaat. Deze steakholders zijn nu volledig op de hoogte van het decentralisatieproces in het algemeen. Para is voorbereid op certificering en activering van het districtsfonds. De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) is in de drie districten bezig om na te gaan in hoeverre de financiële administratie en planning onder leiding van de districtsadministrateur zijn samengesteld. Op basis van het CLAD-rapport wordt de certificering een feit.

Na Wanica, Para en Nickerie die voor eind december van het jaar formeel worden gecertificeerd, zullen de districten Commewijne en Marowijne in het eerste kwartaal van 2006 dezelfde weg bewandelen. Paramaribo die momenteel is toegevoegd aan de lijst van ‘pilot districten’ zal evenals het district Sipaliwini voor eind 2006, voor de zogenaamde level 1 voorzieningen en bevoegdheden worden gecertificeerd. De overige districten Brokopondo, Saramacca en Coronie, zullen bij de uitvoering in 2007 van het DLPGP 2 programma volgen.-.

 

<

Bron/Copyright:

,18/11/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics