Nickerie.Net, dinsdag 22 november 2005  


Kredietwaardigheid van Suriname opgeklommen naar B-positief

Stringent monetair beleid levert positieve resultaten op

 

door Martin Redjodikromo

Paramaribo - De kredietwaardigheid van Suriname is van B-stabiel naar B-positief opgeklommen. Dit staat in het recente rapport van de Credit rating bureau Standaard & Poors. Eerder dit jaar was een missie in ons land om na te gaan welke maatregelen de regering heeft getroffen om haar kredietwaardigheid te verhogen. " De gewijzigde outlook van de kredietwaardigheid geeft de vooruitgang aan die de regering heeft gemaakt op het institutioneel vlak om de schuldenlast beter te beheren, vooral tegen de achtergrond van buitenlandse schulden," verklaart Olga Kalinina, krediet analyticus van Standaard & Poors, op hun website.

Dit resultaat is mede te danken aan het opzetten van het bureau voor de Staatsschuld. Het heeft als hoofddoelstelling om de strategie en het beleid voor het beheren van Surinaamse schulden te ontwikkelen en te implementeren. Ook moet het bureau een centrale database met staatsschulden opbouwen en onderhouden, betalingsinstructies geven, aflossingen controleren en oplossingen vinden voor achterstallige aflossingen.

De grote achterstallige schulden vormen nog steeds een negatieve invloed op de Surinaamse kredietwaardigheid. Dit geeft duidelijk aan hoe inadequaat en in bepaalde gevallen zelfs van onwil sprake is, om tijdig de schulden af te lossen. In totaal is er een buitenlandse bilaterale schuld van 131 miljoen US dollar, dat is ruim 32% van de totale buitenlandse schuld. De Verenigde Staten van Amerika en Brazilië zijn de grootste schuldeisers.

Met het instellen van het bureau voor de Staatsschuld hoopt Standaard & Poors dat het beheer van de staatsschuld en de betalingscultuur positief zal veranderen. Ook verwacht het bureau dat spoedig de achterstallige schulden bij de Spaanse banken Banco Bilbao V.A. en Banco Santander totaal 20.8 miljoen US dollar, wordt voldaan. De regering kan waarschijnlijk kwijtschelding krijgen als het met een bilaterale schuldeiser onderhandelingen daartoe voert. Dit zal het profiel van de staatsschuld verbeteren.

Standard & Poors heeft verder geconcludeerd dat de kredietwaardigheid van Suriname nog in de wielen wordt gereden, doordat schulden niet op tijd zijn voldaan en daarop de boete rentes de zaak alleen maar erger hebben gemaakt. Dit zou het gevolg zijn van de vele heimelijke leningen die in de periode 1996 - 2000 zijn aangegaan. De grote uitdaging waarvoor de overheid geplaatst is, is om de geringe fiscale inkomsten aan te wenden om de oude schulden af te wikkelen en de betalingscultuur te verbeteren.

De positieve ‘outlook’ moet ertoe leiden dat de regering doorgaat met het voeren van stringente maatregelen die garant staan voor monetaire en fiscale stabiliteit. Een waarschuwend geluid laat de gerenommeerde kredietbeoordelaar ook luiden: "Als de regering niet snel de schulden bij de twee Spaanse banken voldoet en een herschikking treft met de andere schuldeisers zal de B positive outlook, wel snel kunnen terugvallen naar een B stable situatie. Ook fiscale en monetaire misstappen zullen hiertoe kunnen leiden.-.

Bron/Copyright:

,22/11/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics