Nickerie.Net, donderdag 24 november 2005  


Bananenindustrie: licentieprobleem vertraagt privatisering SBBS

door Eric Mahabier

Paramaribo - Er is nog geen duidelijk zicht op het tijdstip waarop de Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS), het voormalig bacovenbedrijf Surland, geprivatiseerd wordt. Volgens minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) was het proces in een vergevorderd stadium, waarbij er reeds onderhandelingen gevoerd werden met zes investeerders. Dit proces werd verstoord door het licentieprobleem, waarbij eerst vergunning gekocht moet worden om de bacoven op de Europese markt te kunnen afzetten. Het streven van de overheid om dit jaar SBBS te privatiseren is niet meer haalbaar, omdat de investeerders eerst dit probleem opgelost willen zien. "De kopers willen wachten, maar wij hebben haast om te verkopen," zegt de bewindsman.

De Europese Unie (EU) stopt jaarlijks zon 2,5 miljoen euro in de SBBS, terwijl het bacovenbedrijf jaarlijks zon 9 miljoen euro aan licentie moet betalen. "Dit is ernstig. Het EU-systeem wordt benut om een multinational rijk te maken, want we moeten 9 miljoen aan licentie betalen. We worden uitgebuit door een multinational met steun van de Europese bureaucratie".

Het lag in de bedoeling, dat per 1 januari 2006 een nieuw regime voor import in de EU ingevoerd zou worden, waarbij de toegang van onder andere Suriname tot de markt vergemakkelijkt en verbeterd zou worden. "Hoewel iedereen binnen de EU de kwestie van de licentie begrijpt, schijnt de

Door de bureaucratische houding in Brussel, waar het hoofdkwartier van de EU gevestigd is, wordt naar alle waarschijnlijkheid het nieuw regime pas in het eerste kwartaal van 2006 ingevoerd. De Surinaamse regering zal een brandbrief sturen naar de EU-staatshoofden en de ministers van Landbouw, waarin aandacht gevraagd zal worden voor deze kwestie. "Ondanks alle inspanningen, we hebben de kostprijs verlaagd, productie verhoogd, er is management moeten we 9 miljoen euro aan licenties betalen. Dan zeg ik: EU hou je 2,5 miljoen maar en geef me 9 miljoen, dan heb ik toch 6,5 miljoen voordeel. Ik kan daarmee de arbeiders meer betalen en we kunnen nog andere zaken realiseren. Op dit moment betaalt de EU 9 miljoen aan een multinational. die niets doet, alleen een papiertje, vergunning, verkoopt en dat is zeer onrechtvaardig," benadrukt Ragoebarsing.

Zolang de kwestie van de licenties voortduurt en er geen duidelijk zicht verkregen kan worden op de EU-markt, blijven de zes koper, die zich aangediend hebben op afstand. "Dit probleem houdt de hele privatisering achter en dat betekent dat het op het bord van de overheid blijft, terwijl het besluit hard genomen is dat de privatisering dit jaar afgerond moest worden".-.

Bron/Copyright:

,23/11/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics