Nickerie.Net, donderdag 24 november 2005  


Matai ziet onderscheiding als motivatie

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - "Deze onderscheiding zie ik als een motivatie om door te gaan met het werk waarmee ik in de afgelopen 23 jaar bezig ben geweest. Het werk heeft weinig relatie met de politiek, maar heeft meer te maken met de sociale activiteiten in het district". Zo sprak dokter Kaulesar Matai gisteren op het districtscommissariaat te Nieuw Nickerie tijdens zijn onderscheiding. Hij kreeg de onderscheiding van de ridder in de ere orde van de Palm. Matai bedankte de regering voor deze waardering en rekent ook op de steun van de gemeenschap om zijn werk als arts voort te zetten.

In zijn korte felicitatieboodschap haalde dc Ramnewash aan dat Matai deze onderscheiding sedert het vorig jaar opgespeld moest krijgen, maar door omstandigheden was dat niet gebeurd. Deze onderscheiding wordt gegeven aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor land en volk. De onderscheiding vindt plaats op basis van voordrachten door personen, instanties, organen en mede aan de hand van het advies door de decoratiecommissie. Volgens de dc is de toekenning van een onderscheiding, de bescheiden uitdrukking van de waardering aan het adres van de uitverkoren personen voor hun inzet voor de samenleving zij vertegenwoordigen en vanwege hun verdiensten. Het gaat ook om personen die een voorbeeldfunctie vervullen. Dc Ramnewash merkte op dat Matai een heel bekend persoon is in het district en daarnaast ook op het sociale vlak. Hij dankte Matai voor de wijze waarop hij zich inzet voor de plaatselijke gemeenschap.-.

Bron/Copyright:

,24-11-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics