Nickerie.Net, donderdag 24 november 2005  


Brindaben Panday pleit voor betere coŲrdinatie tussen ministeries

door Beta Debidien

NIEUW- NICKERIE - Kries Brindaben Panday, directeur van het Multipurpose Corantijn Project (MCP) heeft in de afgelopen periode regelmatig gepleit voor een betere coŲrdinatie en overleg tussen de drie verantwoordelijke ministeries, namelijk het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Openbare Werken (OW) en Regionale Ontwikkeling (RO) om de primaire en secundaire leidingen in de verschillende polders van het district Nickerie schoon te houden.

Ze moeten in het vervolg hun zaken goed plannen en tijdig uitvoeren, zodat de boeren in de polders over voldoende water kunnen beschikken voor de natte grondbewerking van de rijstarealen.

Volgens Brindaben Panday zijn drie pompen te Wakay al ongeveer twee weken geleden in werking gesteld en daardoor is het waterpeil in de Nannizwamp fors gestegen, en wel naar naar 52 centimeter boven het maaiveld. Dit betekent, dat er voldoende water aanwezig is in de zwamp om de rijstarealen via de natuurlijke wijze te laten bevloeien."Als de hoofdleidingen niet schoon zijn en als gevolg daarvan bepaalde gebieden geen water hebben, is het dan niet de fout van het MCP", zegt Brindaben Panday.

In de afgelopen dagen is de directeur zich gaan oriŽnteren in de rijstpolders om achter de problemen te komen en de redenen , waarom de boeren niet kunnen inzaaien. Hij merkte op, dat vooral in de Oostelijke polders en de Groot Henarpolder er helemaal geen water is. Dit komt, doordat de waterwegen helemaal dichtgegroeid zijn, waardoor de transport van het water niet op de gewenste manier plaatsvindt.

Intussen heeft Brindaben Panday ook vernomen dat een instantie, met name het ministerie van LVV, in het veld bezig is en de werkzaamheden heeft aanbesteed. De polders, die dicht bij de 'bron' liggen, hebben wel water om de inzaai te plegen, zegt Panday. Indien de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) het beheer over twee van de graafmachines zou krijgen, zou dit probleem zich vandaag niet voordoen. De boerenorganisatie zal alles in het werk stellen, zodat haar leden over water konden beschikken.

De directeur vindt het een goed idee om twee van de graafmachines, die gehaald zijn uit India, alsnog aan de SPBA af te staan. Hierdoor zal de overheid zichzelf helpen met het oplossen van de problemen van de rijstboeren, die zich bij haast elk seizoen herhalen. Het MCP heeft vorige week vrijdag 100.000 liter brandstof geleverd gekregen op het pompgemaal te Wakay. Indien de weersomstandigheden niet veranderen, zal de hoeveelheid brandstof genoeg zijn om twee pompen drie weken lang draaiende te houden. Verwacht wordt dat in de komende dagen de inzaai goed op gang zal komen.-.

Bron/Copyright:

,24/11/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics