Nickerie.Net, donderdag 24 november 2005  


SWM start rehabilitatie distributienet Nieuw Nickerie

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - De NV Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) is in de afgelopen dagen gestart met de rehabilitatie van het drinkwaterdistributienet in Nieuw Nickerie. De leiding van het bedrijf heeft eerder dit jaar gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Waterleiding Maatschappij te Amsterdam, Nederland, over de twinningsactiviteiten, die inmiddels zijn aangevangen. Deze zullen duren tot 2008, zegt bedrijfsleider Rudie Parwirodihardjo.

Doorspoeling waterleidingbuizenEerst wordt het distributienet van Nieuw Nickerie aangepakt en daarna in 2007, met goodwill van de overheid, de distributiestations in het oosten van Nickerie. Uit de drukmetingen blijkt dat de gebieden Nationaal Project en Lachmanproject een zeer lage waterdruk hebben, terwijl het bedrijf een druk heeft van 30 meter waterkolom. Na onderzoek is gebleken dat de hoofdleidingen veel drukverval hebben; daarom is besloten eerst alle hoofdleidingen door te spoelen en daarna de kleine leidingen. Na de eerste werkdagen zijn de resultaten redelijk te noemen.

Als gevolg van lage stroomsnelheden van het water in de buizen, zijn door opstapeling van mangaan en ijzeroxide verstoppingen opgetreden. Met behulp van water- en luchtdruk van een compressor wordt dat nu verholpen. De laatste drukmeting van 5 waterkolom, geeft aan dat er verandering in de situatie komt. De mensen kunnen weer over voldoende water beschikken.

Parwirodihardjo hoopt in 2006 zoveel materialen te hebben ingevoerd, dat de SWM na de totale rehabilitatie van het distributienet van Nieuw Nickerie ook de productie kan opvoeren. Er zal dan sprake zijn van voldoende water in Nieuw Nickerie. Hij heeft districtscommissaris Hein Ramnewash geadviseerd om nieuwe woonprojecten te initiŽren, zodat de SWM over kan gaan tot het aanleggen van distributienetten.-.

Bron/Copyright:

,24/11/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics