Nickerie.Net, vrijdag 25 november 2005  


'Suriname was niet voorbereid op onafhankelijkheid'

DEN HAAG - Suriname was niet goed voorbereid op de onafhankelijkheid die het land op 30 november 1975 verwierf. Die slechte voorbereiding betrof vooral de opbouw en beheer van het leger. Dat zei de Surinaamse oud-premier Jules Sedney (1969-1973) vrijdag in een interview met het ANP. Sedney is in Nederland ter gelegenheid van de herdenking van dertig jaar onafhankelijkheid van Suriname.

De oud-premier laat weten dat in de eerste helft van de jaren zeventig twee belangrijke zaken speelden. Voor het eerst was een meerderheid in het Surinaamse parlement voor de onafhankelijkheid. In Nederland was van belang dat de PvdA een document had goedgekeurd, waarin stond dat Suriname voor 1976 onafhankelijk zou worden.

Desondanks werd Sedney in 1973 volledig overvallen door de regeringsverklaring van het kabinet onder leiding van de PvdA'er Den Uyl, waarin stond dat Suriname zo snel mogelijk onafhankelijk moest worden. „Wij vormden de zittende regering. Dus de regering-Den Uyl had in ieder geval vooraf over die verklaring contact met ons op moeten nemen”, aldus Sedney.

Hij laat weten dat al na de Tweede Wereldoorlog voorzichtig voorbereidingen werden getroffen voor lossere banden met Nederland. Maar toen de onafhankelijkheid er kwam, was het land er naar zijn mening nog niet klaar voor. „Daarbij doel ik vooral op het leger. Er was een commandant die vooral aan feestvieren dacht. Bovendien waren er te weinig democratisch gezinde onderofficieren. Ik zeg niet dat het anders was gelopen als het leger toen beter was voorbereid, maar het zou kunnen.”

De oud-premier stelt dat het in 1975 tevens ontbrak aan de noodzakelijke „wetgevende producten”. Die moesten nog worden gemaakt.

Een ander probleem dat Suriname sinds de onafhankelijkheid parten speelt, is de omvang van het ambtenarenapparaat. Ongeveer 45 procent van de Surinaamse beroepsbevolking werkt bij de overheid. „De ambtenarij moet worden afgeslankt”, meent Sedney. „Maar dat betekent niet dat je de mensen brodeloos moet maken. „Daarom moet de overheid zorgen voor een goed basispensioen en solidariteitsfonds voor mensen zonder werk.”

Bron/Copyright:

Telegraaf

,25-11-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics