Nickerie.Net, woensdag 30 november 2005  


Suriname legt bananenkwestie op WTO-tafel

door Eric Mahabier

Paramaribo - Suriname zal via de Afrikaanse, Caribische en Pacifische (ACP) landen het bananenprobleem waarmee de sector in het Caribisch gebied te kampen heeft, op de Zesde Ministeriele vergadering van de Wereld Handels Organisatie (WTO) aan de orde stellen. Van 13 tot en met 18 december komen handelsministers en die van Buitenlandse Zaken van de WTO- lidlanden in Hong Kong, China, bijeen om over sociaal- economische- handels- en landbouwvraagstukken te beraadslagen.

De handelsliberalisatie brengt met zich mee dat Europa de bevoorrechte positie van de ACP- landen, om tegen gunstige voorwaarden op de Europese markt landbouwproducten af te zetten, wil gaan afbouwen. "Dit gaat voor enorme problemen in die landen zorgen," zegt minister Siegfried Gilds van Handel en Industrie. Vooral de CARICOM-landen die rijst, bananen, suiker en rum op de EU-markt tegen bepaalde preferenties afzetten, zullen in ernstige problemen geraken met het afbouwen hiervan, omdat ze een kleine economie hebben.

De ACP-landen willen volgens Gilds middels een eenduidig standpunt de WTO laten weten dat ze tegen de afbouwregeling van de Europese Unie (EU) zijn en op korte termijn een oplossing willen zien in het licentievraagstuk. Vooruitlopend op de WTO-top zijn deze week de ACP-landen in Brussel, BelgiŽ, bijeen om in nader overleg te treden.

Gilds, die namens Suriname het overleg voert, zei kort voor zijn vertrek te hopen spoedig een oplossing te zien voor de problemen in de bananensector. Om bananen in Europa te kunnen afzetten moet eerst licentie, vergunning, bij multinationals gekocht worden. Suriname betaalt jaarlijks zoín 9 miljoen US dollar hiervoor. Gepleit wordt vanuit de ACP daarom voor behoud van de bevoorrechte positie en oplossing van het licentievraagstuk.

Eerder uitte ook minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw Veeteelt en Visserij zijn bezorgdheid over het licentieprobleem. De Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS) kan niet geprivatiseerd worden omdat de kopers eerst een oplossing van dit vraagstuk wensen.-.

Bron/Copyright:

,29/11/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics