Nickerie.Net, zaterdag 03 december 2005  


LVV sluit hoofdaanvoerleidingen af

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Op verzoek van districtscommissaris (dc) Bhagwadpersad Shankar heeft het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met het Ministerie van Openbare Werken (OW) alle hoofdaanvoerleidingen die aangesloten zijn op de Nannizwamp per ingaande gisteren afgesloten.

Om wateroverlast te voorkomen is aan het Ministerie van OW gevraagd de sluizen te Henarpolder en te Hazard optimaal te bedienen. Daarnaast is aan het MCP-Beheer ook gevraagd om de pompen te Wakay voor onbepaalde tijd stil te leggen, omdat het waterpeil in de Nanni-zwamp momenteel boven het maaiveld is.

Jagnanan Ganpat, coördinator van het Ministerie van LVV Regio-West die deze informatie verstrekte, zei dat dit besluit genomen is nadat als gevolg van de extreme regenval van de nacht van donderdag op vrijdag, bepaalde delen van het district Nickerie onder water zijn gelopen. Ook vele woonerven in het centrum van Nieuw-Nickerie alsook in de polders liggen blank.

In Nieuw-Nickerie is op bepaalde plaatsen het water doorgedrongen tot op de vloer van laagbouwwoningen. Wat de polders betreft is er momenteel ook te veel water aanwezig, zegt Ganpat. De coördinator geeft aan dat de rijstvelden veel water hebben waardoor boeren over zijn gegaan tot de natte grondbewerking. Hij verwacht ook dat in de komende weken de padie inzaai fors zal gaan toenemen.

Tot maandag 28 november jongsleden had zijn ministerie een inzaai genoteerd van ongeveer 2. 500 ha. In vergelijking met de inzaai over de zelfde periode van het afgelopen jaar is dat aantal veel minder. Dat is te verwijten aan de verschuiving van de inzaaiperiode. De rijstrassen die het district Nickerie nu heeft, hebben een veel kortere groeiperiode. Hierdoor zullen de boeren ook een inzaaiperiode hebben van ongeveer acht weken.

Voor dit seizoen verwacht hij een inzaai van tussen de 19.000 en 20.000 ha. Van de zijde van het Ministerie van LVV worden er maatregelen getroffen om met behulp van mankracht en waarnodig machines, de knelpunten in landaanwinningsprojecten te verhelpen, zodat men het overtollig water makkelijk kan lozen. De infrastructuur van de andere gebieden zal in deze fase ook aangepakt worden.-.

Bron/Copyright:

,03/12/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics