Nickerie.Net, maandag 05 december 2005  


Jairam schetst somber beeld over rijstdistrict

Geplaatst: 03/12/2005

Nickerie - Uitgaande van de huidige situatie zou de werkloosheid volgens de gepresenteerde cijfers van de regering gedaald zijn naar 8%. Dit zou volgens A1-parlementariėr Soedeschand Jairam, die zich ernstige zorgen maakt over de toename van de armoede en de werkloosheid, betekenen dat Suriname beter scoort dan ontwikkelde landen, voor wat betreft werkgelegenheid. De armoedegrens is gesteld op ongeveer SRD 1150 per maand en geeft de regering aan dat ongeveer 130.000 burgers een on- en minvermogenkaart bezitten. Dit betekent dat meer dan een 1/3 van ons volk bijna geen inkomen heeft, zegt Jairam verder.

Of ze heeft wel, maar kan haast niet uitkomen. De armoede zou zich volgens hem in bepaalde wijken zodanig geworteld hebben, dat kinderen zonder brood naar school gaan. Hij vindt het jammer dat dit geen uitgangssituatie is voor de regering. Jairam kenschetste donderdag tijdens de behandeling van de regeringsverklaring ook de penibele situatie waaronder vele Nickerianen moeten leven. Jaarlijks doen ongeveer 500 jongeren hun intrede in de beroepsklasse, maar slechts 5% komt in aanmerking voor een baan. Hij haalde ook de kwestie van de Surland -arbeiders aan. Honderden ex-Surland -arbeiders wachten al jaren op hun achterstallige lonen. Jairam wilde van de regering weten wanneer eindelijk de achterstallige lonen uitbetaald zullen worden. De situatie in het rijstdistrict is alles behalve rooskleurig legt hij verder uit. Momenteel kampen de boeren in Nickerie met een situatie waarbij zij niet in staat zijn om hun percelen in te zaaien, o.a. vanwege de verhoging van de brandstofprijs. De kosten zijn zodanig gestegen dat zij niet in staat zijn om water in te pompen.

Op dit moment wordt er gepompt via Wakai, maar de kanalen zijn zodanig dichtgeslibd, dat het water moeilijk naar de percelen kan stromen. Ondersteuning vanuit de overheid is essentieel, benadrukte Jairam. Hij pleitte verder voor rechten op landbouwpercelen, waardoor boeren in staat zullen zijn om kredieten te nemen. De toenmalige minister van Landbouw, Veeteelt en Visseri, (LVV), Geetapersad Gangaram Panday, had de boeren in april beloofd de grondpapieren in orde te zullen maken. Hij vroeg de huidige minister, Stanley Ragoebarsing, om aandacht aan deze kwestie te besteden. Jairam zegt te hopen niet van de huidige minister 5 jaar lang te moeten vernemen dat zij bezig zijn met ordening van de gronden, het zogenaamde Gliss-project.

Sheila Mijnals

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,5-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics