Nickerie.Net, dinsdag 06 december 2005  


Brandstofprijs nu per maand bekeken Diesel duurder dan gasoline

Ivan Cairo

Paramaribo - Met ingang van vandaag worden de brandstofprijzen op maandbasis bepaald. Eventuele bijstellingen omlaag danwel omhoog, kunnen volgens minister Humphrey Hildenberg van FinanciŽn in de orde liggen van tussen de 0,5 en ťťn Surinaamse dollarcent per liter. De van maand tot maand vaststelling is bedoeld om een grote schoksgewijze wijziging te voorkomen. Minister Siegfried Gilds van Handel en Industrie maakte gisteren in het parlement de verlaging van de brandstofprijs bekend, nadat de Ware Tijd reeds daarover op 24 november berichtte.

Diesel gaat met een kwartje omlaag naar 2,60 per liter, ongelood benzine wordt vijftig cent goedkoper en gaat 2,50 per liter kosten, terwijl de prijs van de iets duurdere ongelood gasoline met additieven 2,55 per liter gaat kosten aan de pomp. Op vragen van A1-parlementariŽr Jiwan Sital waarom diesel duurder is dan gasoline, motiveerde Hildenberg dat de dieselprijs nu ook internationaal hoger ligt dan die van gasoline. Dit vanwege de grotere vraag naar diesel voor verwarmingsdoeleinden in het kouder wordende noorden in verband met de winter. Hildenberg verwacht dat vanaf februari 2006 de dieselprijs weer omlaag gaat.

Hildenberg voerde verder aan dat de drie oliemaatschappijen de diesel voor een CIF-waarde tot aan de haven binnenbrengen voor 1,43 en 1,42 om 1,36 Surinaamse dollar per liter, terwijl de CIF-prijs (kostprijs) voor benzine schommelt rond de 1,23 per liter. Sital meent, dat aangezien diesel de motor van de Surinaamse productie is, de regering de staatsinkomsten uit de brandstofimporten zou kunnen aanwenden om de dieselprijs te verlagen of op gelijke hoogte te houden met de benzineprijs.

De regering hanteert bij de prijsbepaling van brandstof, aldus de uitleg van Hildenberg, vanaf vandaag een zodanig model waarbij de inkomsten van de staat gefixeerd worden op "een bepaald bedrag" en de pompprijs "meegaat met de CIF-waarde". Met dit model blijven de inkomsten van de overheid vrijwel constant, terwijl ook in de winstmarge van de oliemaatschappijen weinig rek komt. Volgens de bewindsman wordt gestreefd naar een zodanige situatie, waarbij de prijzen van de verschillende oliemaatschappijen aan de pomp gaan verschillen en er een situatie ontstaat van volledige mededinging in de brandstofsector.

Het oppositielid Jenny Geerlings-Simons (NDP) wilde van de regering weten wat haar visie is omtrent de verhouding tussen de prijzen van diesel en gasoline. En coalitielid Adiel Kallan (NF/NPS) wilde geÔnformeerd worden of de nu door de regering gehanteerde inkomsten uit brandstofimporten overeenkomen met de bij wet vastgestelde 38 procent belasting bij deze importen. Simons wilde vooral weten of de regering de vaststelling van de dieselprijs uitsluiten zal overlaten aan de situatie op de wereldmarkt.

Vice-president Ram Sardjoe gaf aan, dat de brandstofprijsverlaging in directe relatie staat met de op 8 november in het parlement aangenomen motie over de brandstofsituatie. Daarin werd geŽist dat de regering zou overgaan tot prijsverlaging indien dit op de wereldmarkt ook het geval is. De nu getroffen maatregel is onderdeel van het regeerbeleid, aldus Sardjoe, gekoppeld aan het besluit dat vorige maand door De Nationale Assemblťe werd genomen.-.

Bron/Copyright:

,06/12/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics