Nickerie.Net, dinsdag 06 december 2005  


Brandstofprijzen ingaande vandaag omlaag

Geplaatst: 06/12/2005

Paramaribo - De prijzen van benzine bij de pomp zijn met ingang van vandaag verlaagd. Deze mededeling deed minister Siegfried Gilds van Handel en Industrie gistermiddag tijdens de voortzetting van de DNA-vergadering over de regeringsverklaring 2005-2010. Zowel unleaded als de super-unleaded zijn met 50 SRD cent verlaagd en bedragen thans respectievelijk SRD 2.50 en SRD 2.55, terwijl diesel van SRD 2.85 naar SRD 2.65 is teruggebracht.

Minister Gilds gaf aan dat de regering na overleg met de oliemaatschappijen aan de Raad van Ministers zondagavond het voorstel heeft gedaan tot verlaging van de benzineprijs naar aanleiding van de daling van de olieprijs op de wereldmarkt. Minister Humphrey Hildenberg van FinanciŽn zei hierover dat de regering heeft gekozen voor een model waarbij de inkomsten van de overheid gefixeerd zijn. Om te voorkomen dat er grote sprongen en schokken worden gemaakt, is gekozen om met ingang van deze maand de prijs ieder maand op basis van de CIF - waarde, de importwaarde per liter, uitgaande van de maand daarvoor, vast te stellen. Hildenberg zei dat dit uiterlijk de vijfde werkdag van elke maand moet geschieden.

Het lid Jiwan Sital plaatste kanttekeningen over het met slechts 25 SRD cent verlagen van de diesel. Volgens hem zou men juist de diesel zo laag mogelijk moeten houden omdat die een belangrijke rol speelt in de productiesector. Hij stelde voor dat de regering, uitgaande van de CIF - waarde van de diesel en de government take, die omlaag moet worden gebracht, waardoor ook de dieselprijs verder omlaag kan. Hildenberg zei hierop dat de situatie is dat de CIF - waarde van diesel die op dit moment wordt geÔmporteerd tot de kade, hoger is dan die van gasoline. De CIF - waarde tot de kade van diesel bedraagt rond de 1.40 SRD, terwijl de waarde van gasoline zit rondom 1.23 SRD. Dit heeft volgens de bewindsman te maken met het feit dat er in het noorden veel wordt gestookt met als gevolg dat de dieselprijs gaat stijgen. Hildenberg zegt dat het in de verwachting ligt dat de dieselprijs in februari automatisch omlaag zal gaan en als dat het geval is, verzekerde hij dat de regering er ook toe zal overgaan de dieselprijs verder aan te passen.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,06-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics