Nickerie.Net, vrijdag 14 december 2012  


Workshop ter reductie zelfmoordpogingen

Geplaatst: 06/12/2005

Paramaribo - Medisch Student Rewien Isrie zal op 12 februari 200 naar vijf Europese landen vertrekken, te weten Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland om een jongerenconferentie bij te wonen. Deze trip zal uit de overheidskas gefinancierd worden.

Isrie werd op 22 november 2005 benoemd en beŽdigd tot deskundige op het gebied van het oplossen van de problemen van jongeren. De benoeming heeft plaatsgevonden door de president van Suriname, Ronald Venetiaan. Isrie die zelf in het district Nickerie woonachtig is, houdt zich veelal bezig met de problematiek de jeugd treffende. Zo doet hij er alles aan om in het district Nickerie na te gaan wat de tekortkomingen zijn op onderwijsgebied en hoe hij daarop kan inspelen. Ook het probleem met betrekking tot de zelfmoordgevallen heeft hij onderzocht. Hij kwam tot de conclusie dat Suriname op de wereldlijst op de eerste plaats staat met betrekking tot de zelfmoordpogingen.

In Nickerie is het aantal geregistreerde suÔcidepogingen voor het jaar 2005 vastgesteld op vijf en zestig. Het zijn volgens hem veelal liefdesproblemen en sociaal-economische problemen, die maken dat jongeren overgaan tot de zelfmoordpogingen. Om deze zelfmoordpogingen de kop in te drukken heeft Isrie een workshop op touw gezet. Deze workshop zal gehouden worden in het CCN (omgeving BOG) in het district Nickerie en wel op 19, 20, 21 januari 2006.

Bianca Bourne

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.net

,6-12-05

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics