Nickerie.Net, dinsdag 06 december 2005  


‘Licentieprobleem wurgend voor bananensector’

door Lorenzo Irion

Paramaribo - Het licentieprobleem van de Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS) is de grootste belemmering voor potentiële investeerders die geïnteresseerd zijn in het overnemen van het voormalig Surland bacovenbedrijf. "De problematiek van de licentie is wurgend voor de bananensector," zegt minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Bij de behandeling van de regeringsverklaring in De Nationale Assemblée gisteren, zei hij dat de succesvolle afronding van de privatisering afhankelijk is van de toegang tot de markt. Hij telt zes belangstellenden voor overname van de onderneming, maar zij willen verzekerd zijn van markttoegang alvorens verdere gesprekken te voeren met betrekking tot de overname. "Zodra het vooruitzicht beter wordt, zal ook de privatisering duidelijker en versneld afgerond zijn. Er zijn lichtpunten in de marktontwikkelingen en wij verwachten het komend jaar te kunnen afronden," geeft hij te kennen.

De acties die tot nog toe zijn ondernomen, komen erop neer dat in elke bespreking in CARIFORUM, in de ACP en in de eigen contacten met de Europese Commissie (EC) deze kwestie aan de orde is gesteld. "Wij hebben actief geparticipeerd in arbitrages. In juli werd een bezoek gebracht aan Brussel om daar met de EC te praten op drie van de directoraten. Er was meer of minder begrip. Wij hebben additioneel 2,5 miljoen euro aan steun toegezegd gekregen, maar het probleem werd niet structureel opgelost," weet Raghoebarsing.

Eind vorige maand schreef de LVV-minister een brief naar alle 25 collega-ministers van de lidlanden van de Europese Unie (EU) met het verzoek om steun voor deze rechtvaardige zaak, zoals hij het noemt. "Als onze arbeiders werken, komen de gelden hen toe. Nu komt een belangrijk deel van het geld in handen van multinationals, zonder dat zij daar enige inspanningen toe leveren," zegt de LVV-bewindsman.

Toch kunnen volgens hem eindelijk wat positieve berichten verwacht worden. Er is nieuws ontvangen dat er nieuwe voorstellen klaarliggen. "Over enkele dagen is in Hong Kong een belangrijke bespreking van de Wereld Handels Organisatie (WTO)." ‘Bananen’ staat daar hoog op de agenda. LVV zal met minister Siegfried Gilds van Handel en Industrie een goede voorbereiding doen, belooft Raghoebarsing.

Deze door hem onrechtvaardige genoemde situatie heeft de overheid handenvol geld gekost aan gemiste inkomsten, noodzakelijke bijdragen vanuit de centrale overheid en ook aan reis- en communicatiekosten. De staat investeerde achttien miljoen US dollar en de EU vijftien miljoen euro. Het slokt veel aandacht en tijd op die anders besteed had kunnen worden, klaagt Raghoebarsing. "Maar het behoud van de 2.000 arbeidsplaatsen stellen wij op de eerste plaats", besluit hij.-.

Bron/Copyright:

,06/12/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics