Nickerie.Net, dinsdag 06 december 2005  


Shankar wil structurele aanpak wateroverlast

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Districtscommissaris (dc) Bhagwadpersad Shankar wil een structurele aanpak van de wateroverlast in groot Nieuw-Nickerie en omliggende gebieden. Volgens hem zal bekeken worden welke middelen het district Nickerie op de begroting aanspreekt en hoe snel het centraal kantoor kan helpen om de noden van de gemeenschap te lenigen.

De dc heeft enkele machines aan het werk gezet om de ondergelopen gebieden te ontwateren. Deze gebieden zijn als gevolg van de zware regenval van de afgelopen dagen onder water gelopen. Vanwege verstoppingen en dichtbegroeiing van de afvoerleidingen, kon het water niet wegtrekken. Hiervan hebben de bewoners in het centrum van Nieuw-Nickerie enorm veel last ondervonden. "Na deze snelle aanpak is het water nu behoorlijk onder controle, maar we kunnen nog niet praten over een effectief beheer," zegt dc Shankar. Hij denkt dat de Nickeriaan best tevreden mag zijn over het werk dat binnen afgelopen twee dagen is geleverd."We doen ons best om het district zo droog mogelijk te houden, vandaar dat er acties erop gericht zijn," vervolgde hij.

Het pompgemaal in Nieuw-Nickerie dat zes maanden terug in bedrijf is genomen, kan vanwege de verstoppingen in de lozingen ook niet optimaal functioneren, omdat het water niet vrijelijk kan stromen. De verstoppingen bij de monden van de duikers zijn intussen opgeheven. De dc geeft aan dat er reeds plannen klaar liggen om de lozingen binnen geheel Nieuw-Nickerie op te halen, zodat de percelen van de mensen in de toekomst niet onderlopen.

De problemen in de verder gelegen gebieden in het district, hebben ook de aandacht van de dc. De acties zijn gericht om ook deze gebieden te ontwateren. Shankar wil samen met de diensthoofden ook de andere problemen van het district aanpakken."Het werk is veel, maar we moeten ons best doen om het af te maken". De plaatselijke gemeenschap is tevreden over de actie maar vraagt ook naar herstel van bepaalde zandwegen die dwars door de polders gaan.-.

Bron/Copyright:

,06/12/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics