Nickerie.Net, donderdag 08 december 2005  


Shankar treft ad hoc maatregelen voor de waterhuishouding

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - "Het is zaak dat wij momenteel met ad hoc-maatregelen komen om bepaalde ondergelopen delen van het district te ontwateren en zodoende de gebieden in Nickerie droog te kunnen houden. Het kan niet anders, omdat wij ook geconfronteerd zijn met de aanhoudende regen in het district". Zo sprak districtscommissaris (DC) Bhagwadpersad Shankar gisteren tijdens zijn eerste ontmoeting met de pers. Volgens hem gaat het hierbij om een inter-departementale samenwerking tussen de ministeries van Openbare Werken (OW), Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en de civiel-technische afdeling van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). Deze ministeries voeren daarbij uit eigen begrotingen de projecten uit.

Om de problemen zowel in de oostelijke als in de westelijke polders op te lossen, hebben de ministeries machines ingezet om de hoofdlozingen op te schonen en waar nodig uit te diepen. Door deze gezamenlijke aanpak wil de DC de omstandigheden in Nickerie verder verbeteren.

Met hulp van particulieren is de burgervader ook bezig middelen in te zamelen om de benodigde brandstof voor de machines te bekostigen. Hij riep de gemeenschap op om geduld te betrachten en waar mogelijk medewerking te verlenen om de noden in het district te helpen verlichten.

In het kader van burgerparticipatie deed Shankar een dringend beroep op de bewoners om de handen uit de mouwen te steken en zelf bepaalde zaken aan te pakken. Na zijn oriŽntatie in enkele gebieden, vooral in de polders, constateert hij dat er weinigen zijn die zich iets aantrekken van de huidige situatie. Momenteel is er geen sprake van participatie van de gemeenschap, merkt Shankar op; de gemeenschap zit te wachten op de overheid. "U kunt niet langer wachten op de overheid, want u zit in de blubber. Het is van belang dat wij samen die blubber tot het verleden laten behoren. Die blubber kunnen we verhelpen door samen te werken", aldus de burgervader.-.

Bron/Copyright:

,08/12/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics