Nickerie.Net, woensdag 07 december 2005  


Verlaging brandstofprijzen stimulans voor rijstsector

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - "De verlaging van de brandstofprijzen is een stimulans voor de rijstboeren. Het zal van invloed zijn op de kostenverlaging voor de totale rijstsector." Dit zegt Jagnanan Ganpat, coördinator van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West.

Volgens Ganpat blijft overeind dat op basis van 125 liter per hectare, de restitutie op brandstof aan de boeren wordt verstrekt. Dit besluit is eerder genomen door de Raad van Ministers. De coördinator denkt dat zijn ministerie begin volgend maand een aanvang zal maken met de registratie van de boeren die hun arealen hebben ingezaaid. Er ligt intussen een concept instructies op de afdeling van het ministerie in Nickerie.

De regering heeft eerder besloten voor de komende twee seizoenen de restitutie op brandstof aan de boeren terug te geven. "Alleen boeren die ingezaaid hebben ten behoeve van de najaarsseizoen 2005 zullen in aanmerking komen voor de restitutie," benadrukte Ganpat. Ten aanzien van de najaarsinzaai 2005 is tot nu toe ongeveer 6000 hectare padie ingezaaid. De inzaai bevindt zich momenteel in de piekperiode, maar er treedt enorme stagnatie op. Als gevolg van de zware regenval van de afgelopen dagen hebben bepaalde landbouwgebieden nu wateroverlast, waardoor de boeren ook niet kunnen inzaaien. Het Ministerie van LVV probeert waar nodig met mankracht en machines de obstakels in de afvoerleidingen op te ruimen, zodat het regenwater vrijelijk kan wegtrekken uit die gebieden.

Ganpat heeft vrijdag in samenwerking met het Ministerie van Openbare Werken en de bestuurdienst, de aanvoer van irrigatiewater uit de Nannizwamp beperkt. In sommige polders zijn de aanvoerleidingen zelfs helemaal afgesloten, omdat in die gebieden er voldoende water aanwezig is om de natte grondbewerking te laten uitvoeren. De LVV-voorman denkt dat de situatie binnen enkele dagen zich zal normaliseren en de boeren de ruimte krijgen de beoogde 19.000 ha in te zaaien. Harinandan Oemraw, ondervoorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) verwelkomt het ‘gebaar’ zijdens de regering. Hij is blij dat ook de restitutie op de brandstof gegeven zal worden aan boeren die hun arealen hebben ingezaaid.-.

Bron/Copyright:

,07/12/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics