Nickerie.Net, vrijdag 09 december 2005  


DC Shankar benadrukt belang lezen

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - "Lezen is een niet te verwaarlozen activiteit voor het leggen van de basis voor het schrijven van boeken en andere lectuur. Daarom is het van enorm belang dat kinderen geleerd wordt om elke dag een bepaald tijdstip te gaan lezen".Woorden van districtscommissaris (dc) Bhagwadpersad Shankar bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van het boek getiteld 'De avonturen van Leena en Jopie, Leena en Jopie reizen mee naar Nickerie'.

Dc Shankar overhandigde het boek hierna aan Roy Katisah, onderwijsinspecteur in de hoop dat dit boek de leesprestatie onder de kinderen zou verbeteren en na verloop van tijd er gesproken zou mogen worden van optimale lees- en algemene schoolprestatie.

Namens het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling bedankte Katisah vooral de donateurs en in het bijzonder mevrouw Indra Hu, schrijfster van dit boek. De onderwijsinspecteur verzekerde dat dit boek verdeeld zal worden op alle basisscholen in het district Nickerie en dat er heel nuttig van gebruikt gemaakt zal worden door de kinderen.

Dr. Hu ,die zijn vrouw vertegenwoordigde bij de overhandiging, zei onder meer dat dit boek geschreven is voor de Nickeriaanse kinderen, omdat zijn familie een speciale band heeft met het district. Het echtpaar Hu heeft in de periode 1997 tot 2000 zelf in Nickerie gewoond en heeft een Nickeriaanse zoon. Omdat hun zoon geļnteresseerd is in verhalen, heeft de schrijfster gemeend een verhaal te schrijven wat uiteindelijk een boek is geworden.

De donateurs Soeresh Mohangoo en Jagdiesh Jokhoe zijn bereid gevonden in totaal 150 boeken te helpen uitbrengen. De donateurs vinden lezen ook een heel belangrijke factor voor de ontwikkeling van het kind. Vandaar dat er een beroep is gedaan op de schoolleiders om te helpen toezien dat de boeken goed worden gebruikt.-.

Bron/Copyright:

,09/12/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics