Nickerie.Net, maandag 12 december 2005  


EU laat eis Wegenautoriteit varen

door Vernon Texel

Paramaribo - Om het Southdrain-project zo snel mogelijk op te starten heeft Suriname met de Europese Unie (EU) afgesproken de Wegenautoriteit te ontkoppelen van dit project. Een goed functionerende Wegenautoriteit was dé belangrijkste voorwaarde om de 12,5 miljoen euro van de EU te krijgen. "Om het plan toch ten uitvoer te brengen is afgesproken om de Wegenautoriteit los te koppelen van het project, waardoor het niet afhankelijk is van politieke besluiten," legt minister Rick van Ravenswaay van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) de beslissing uit.

Ruim een week geleden wist de bewindsman van de EU ook al gedaan te krijgen dat die toch nog de 30 miljoen euro voor de rehabilitatie van de Nieuwe Haven vrijmaakte. Als de EU zo snel mogelijk de voorbereidende werkzaamheden afrondt, kunnen de rehabilitatie van de Nieuwe Haven en de aanleg van de weg naar Southdrain uiterlijk medio 2006 van start gaan. Van Ravenswaay heeft bij zijn bezoek aan Brussel hierop aangedrongen. Overeengekomen is dat de procedures voor het opstarten van het havenproject worden verkort. "De committeringen staan al zwart op wit." Alleen moet nog worden afgestemd hoe invulling hieraan te geven. De PLOS-minister is ervan overtuigd dat die snel rond zijn, waardoor midden volgend jaar met de rehabilitatie kan worden gestart.

Hoewel is overeengekomen om het Southdrain-project op te starten zonder vereiste van een goed draaiende Wegenautoriteit, moet Suriname – verplicht door de EU – in zijn plan wel aangeven hoe hij denkt de weg duurzaam te onderhouden als die eenmaal is aangelegd. Een probleem dat namelijk speelde bij de Wegenautoriteit is dat het Ministerie van Openbare Werken de wegen officieel moest overdragen aan de instantie, zodat die ze kon gaan beheren en onderhouden. Dit is vooralsnog uitgebleven. Daarnaast speelde het obstakel van financiering. De drie cent per verkochte liter brandstof, die aan de organisatie moest worden afgedragen, is niet meer toereikend. Ook de afdracht ervan geschiedde moeilijk, maar besloten is deze te blijven doen. Vooralsnog wordt dit bedrag ook niet aangepast, zegt Van Ravenswaay aan dWT. Toch volstaat de EU vooralsnog met indicaties hoe Suriname denkt de weg naar Southdrain, die leidt naar het veer voor de oversteek naar Guyana, te gaan onderhouden. Van Ravenswaay is vrijdag teruggekeerd uit Brussel, België, waar hij deelnam aan de EU/Cariforum-top.-.

Bron/Copyright:

,12/12/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics