Nickerie.Net, maandag 12 december 2005  


Kredietwaardigheid Suriname gestegen

door Vernon Texel

Paramaribo - Standard & Poors heeft Suriname’s kredietwaardigheid opgekrikt. Op 9 november paste het internationaal ratingsbureau de rating van de SRD aan van B/Stabiel/min naar B/Stabiel/B. De rating voor het wisselkoersbeleid ten opzichte van de US dollar is zelfs opgeschroefd van B-/Stabiel/min naar B-/Positief/B. Surinames laatste rating is vóór 9 november op 28 juli 2003 vastgesteld.

"Herziening van de kredietwaardigheid voor de lokale munteenheid en het wisselkoersbeleid van Suriname reflecteren de vorderingen die de regering heeft gemaakt op institutioneel vlak om haar schuldenlast te beheren, met name de buitenlandse schuldenlast," motiveert S&P het bijstellen van Surinames kredietwaardigheid.

De B-categorie waarin Suriname is geplaatst houdt in dat landen en/of instanties, de neiging hebben hun schulden niet af te lossen, maar dat ze wel over de capaciteit beschikken om aan hun verplichtingen te voldoen. "Tegenwerkende omzetten, financiële of economische condities kunnen waarschijnlijk wel de Staat schaden om haar betalingsverplichting te voldoen". Het instellen van het Bureau voor de Staatsschuld in 2004, dat overigens dit jaar pas actief werd, is echter reden genoeg geweest voor S&P om de kredietwaardigheid van Suriname op te waarderen.

Afgelopen augustus waarschuwde het ratingsbureau wel dat de fragmentatie van de huidige regeringscoalitie en de sterk afgezwakte positie van het Nieuw-Front – na de verkiezingen van afgelopen 25 mei – negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor de internationale kredietwaardigheid van Suriname. "De hachelijke binnenlandse politieke situatie wordt gekarakteriseerd door de versplinterde agenda van de regerende politieke partijen, een weergave van de diverse socio-etnische vertegenwoordigingen," oordeelde S&P toen. Het ratingsbureau baseert zijn bevindingen op een onderzoek naar onder meer de politieke risico’s, de economische structuur, het begrotingsbeleid en de monetaire stabiliteit van het land.

Van de vijf landen die in augustus samen met Suriname werden beoordeeld, was de Zuid-Amerikaanse republiek het enige land waar de politieke en beleidsonzekerheid dwingende factoren blijven voor de kredietwaardigheid van de overheid. Het bureau voegt er verder aan toe dat de stabiliteit van het beleidsmilieu in Suriname te sterk afhankelijk is van de samenstelling van de regering, aangezien de agenda van oppositionele partijen verschilt van die van de regerende coalitie.

Hoewel de economie van het land nog steeds drijft op de mijnbouwsector, omdat veel segmenten van de agrarische sector verlieslatend zijn, ziet S&P ook enige lichtpunten. Recente economische prestaties hebben geleid tot groei in de private sector – met name toerisme en mijnbouw – alsook voorzichtig macro-economisch beleid, dat de financiële en fiscale positie heeft verbeterd. De toekomstige kredietrating van het land is overigens cruciaal afhankelijk van beleid dat door de overheid moet worden aangenomen. Een voorzichtige en verstandige beleidsrichting, gepaard aan behoudend begrotings- en schuldmanagement, economische diversificatie en pogingen tot liberalisatie, moeten Suriname in staat stellen een ‘kussen’ op te bouwen tegen onvoorziene externe schokken en het verbeteren van zijn kredietwaardigheid," concludeerde S&P in haar paper.-.

Bron/Copyright:

,12/12/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics