Nickerie.Net, dinsdag 13 december 2005  


DC Shankar werkt structureel naar een schoon en milieu vriendelijk Nickerie

door Danny Jibodh

 

Nickerie - De laatste tijden is het district Nickerie zodanig vervuild geraakt dat ongedierte zich makkelijk kunnen verschansen in het rommel en zo ook een belangrijke factor vormen voor het ontstaan van ziekten en plagen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit komt omdat de districtsbewoners onbehoorlijk omgaan met het storten van vuil. Zo deponeren zij vuil op zeer onverantwoordelijk wijze in trenzen, op bermen en op leegstaande percelen. Ook is gebleken dat het storten van vuil op de openbare vuilstortplaats niet op de gepaste wijze plaatsvindt.

 

De nieuwe commissaris van Nickerie, Drs. Bhagwatpersad Shankar, hier op de foto nog tijdens zijn stageperiode (april 2005)

De nieuwe commissaris van district Nickerie, Drs. Bhagwatpersad Shankar, hier op de foto nog tijdens zijn inwerkingsperiode (Fotografie: Akhielesh Mahabier, April 2005).

DC Shankar vond het daarom nodig om te brainstormen met de verschillende departementen om te komen tot een oplossingsmodel en dit onverantwoordelijk gedrag een halt toe te roepen. Shankar gaf aan dat er binnen zijn organisatie drastische veranderingen zijn aangebracht om zaken efficiŽnter en effectiever aan te pakken. Zo heeft hij reeds twee coŲrdinatoren voor de regio's Oost en West aangesteld die op het veld zullen opereren en hun bevindingen zullen rapporteren aan het kantoorhoofd Stanley Julen.

 

Shankar die niet te spreken is over de vervuiling in Nickerie, zei dat er binnen niet al te lange tijd sancties zullen komen om dit gedrag af te straffen, want wie niet horen wil zal het dan maar moeten voelen. Hij is van mening dat de bewoners zich ervan bewust moeten zijn dat een schone omgeving ook een gezond milieu met zich meebrengt en zo epidemieŽn helpen voorkomen. Het is daarom van eminent belang dat de Nickerianen nu echt moeten gaan beseffen dat zij stoppen met het gooien van vuil zomaar langs de straten, trenzen etc.

 

Shankar benadrukte dat er binnenkort een officiŽle bekendmaking zal worden gelanceerd waarin duidelijk zal worden aangegeven dat het niet meer is toegestaan zomaar vuil te storten en dat bij signalering er zonder aanziens des persoon opgetreden zal worden. Ook bracht DC Bhagwatpersad Shankar naar voren dat het de plicht is van de bevolking om hun have en goed schoon en netjes te onderhouden.

 

De veelbelovende Nickeriaanse burgervader zei verder dat er streng zal worden opgetreden en dat het niet meer getolereerd zal worden dat Nickerie verder verzuipt met vuil. Hij wil hiermee dan ook de verschillende departementen bij elkaar roepen voor een gezamenlijke aanpak.

 

Ten aanzien van de normale vuilophaaldienst die niet optimaal functioneert zei Shankar dat hieraan hard wordt gewerkt. Om te komen tot een schoon en milieuvriendelijk Nickerie zei Shankar dat de zelfdiscipline en zelfonderhoud onder de bevolking steeds meer opgang moet komen.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

,13-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics