Nickerie.Net, vrijdag 16 december 2005  


Gedetailleerd plan gevangenneming daders 8 Decembermoorden af

door Eric Mahabier

Er ligt een gedetailleerd scenario klaar hoe en waar de daders van de 8 Decembermoorden te arresteren en waar ze gevangen te houden als de rechter hen bij het strafproces schuldig bevindt. Vanuit de Surinaamse regering– met name het Ministerie van Justitie en Politie – wordt er enorme aandacht besteed aan het organisatorisch deel van het strafproces dat in januari of februari aanvangt. Regeringsadviseur inzake de 8 Decemberkwestie mr. Gerard Spong wil hier niet verder over uitweiden. Het organiseren van zo’n "mega strafproces" waarbij meer dan 45 verdachten in kaart zijn gebracht, noemt hij een moeilijke zaak. "Ik kan u verzekeren dat er op dit moment veel aan is gedacht. Het organiseren van een berechting, het selecteren van de rechters, het gereedmaken van de plaats van berechting.

Er wordt op dit moment een nieuwe rechtszaal gebouwd speciaal voor dit proces." Deze rechtszaal zou volgens Spong evengoed in een kazerne op de marinebasis "kunnen zijn".

Spong heeft tijdens de herdenking van de slachtoffers van de 8 Decembermoorden in de Mozes en Aaronkerk de nabestaanden de verzekering gegeven dat de blauwdruk en de scenario’s over de wijze hoe de schuldigen "zullen worden gearresteerd en in het gevang zullen worden gesmeten" in detail klaarligt. Op dit moment is Justitie en Politie bezig naar een geschikte detentieplaats voor de schuldigen te zoeken. "Je moet ook rekenschap geven over de vraag hoe wil je uiteindelijk de schuldigen gaan aanhouden en arresteren. Ook dat is inmiddels gedaan."

De verdachten hebben intussen een bezwaarschrift ingediend bij de Krijgsraad. De uitspraak van de Krijgsraad wordt op korte termijn verwacht. Volgens Spong heeft de Krijgsraad ingevolge de wet vier keuzes. "Deze zijn: de auditeur-militair niet ontvankelijk verklaren; het feit of de verdachte is niet strafbaar; er is onvoldoende aanwijzing van schuld; in alle andere gevallen, dus bij voldoende aanwijzing van schuld, verwijst de Krijgsraad de verdachte ter zake van het feit waarop de kennisgeving van verdere vervolging betrekking had naar de terechtzitting."

In de kennisgeving wordt primair moord en subsidiair uitlokking van moord ten laste gelegd. De tenlastelegging houdt in dat betrokkene tezamen en in vereniging met 45 bij naam genoemde personen en een aantal totnogtoe onbekend gebleven personen, opzettelijk en met voorbedachte rade de vijftien slachtoffers van het leven heeft beroofd door na in kalm beraad en rustig overleg, met vuurwapens schoten op de lichamen van die personen af te vuren.

Spong zegt verder dat tegen de beschikking tot verwijzing naar de terechtzitting de verdachten binnen zes dagen na betekening van die beschikking in hoger beroep bij het Hof van Justitie kunnen gaan. "De standvastigheid van de Surinaamse justitie, die reeds alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen om dit beladen strafproces tot een goed einde te brengen, verdient bewondering, aangezien de omstandigheden waaronder deze rechtsstatelijke lakmoesproef moeten worden uitgevoerd verre van ideaal zijn."-.

Bron/Copyright:

,14-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics