Nickerie.Net, woensdag 14 december 2005  


Boeren worden bijgeschoold

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Regio West is gisteren gestart met een reguliere eendaagse training over gewasbescherming in de rijstteelt. Het doel is om boeren de nodige kennis bij te brengen, zodat zij de kwaliteit en kwantiteit van de padiproductie kunnen verhogen. Aan de orde komen rijstplant/zaaizaad, ziekten en plagen, onkruidbestrijding, bemesting, waterhuishouding en verantwoord gebruik van pesticiden. De boeren zullen na elk onderdeel van de training in de gelegenheid worden gesteld om van gedachten te wisselen met de inleiders die afkomstig zijn van het ministerie van LVV Regio West.

De inleiders zullen hun ervaring delen met de participanten, zegt Jagnanan Ganpat, coŲrdinator van het ministerie in het district Nickerie. Volgens hem staat bij deze training de feedback centraal. Hierdoor kunnen de inleiders ter plaatse op geŽigende wijze inspelen op de feedback. LVV is formeel belast met het geven van landbouwvoorlichting. De kennis die de boeren hebben over de rijstteelt, is voor het grootste deel direct of indirect te danken aan het voortreffelijk werk van de afdeling landbouwvoorlichting van het ministerie. Het departement wil op deze ingeslagen weg voortgaan.

Deze training zal in de komende dagen in alle ressorten van het district worden verzorgd. Het streven is erop gericht om steeds nieuwe boeren op de trainingen te krijgen, zodat ze geÔnformeerd worden hoe zaken aan te pakken. De coŲrdinator rekent per training op ongeveer 40 actieve rijstboeren.-.

Bron/Copyright:

,14/12/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics