Nickerie.Net, woensdag 14 december 2005  


Rooskleurige toekomst Surinaamse bacovensector

door Martin Redjodikromo

Paramaribo - "Het wordt een veel gunstiger jaar voor onze bacoven, het afgelopen jaar kwamen we plotseling te staan voor de dure licenties die we moesten betalen." Een optimistische Rudie Chin Jen Sem, penningmeester van het bestuur Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS), tegenover dWT. De Surinaamse bacoven staan voor het komend jaar niet onder een al te zware druk zoals het afgelopen jaar.

"Aan de ene kant ontvangen we jaarlijks 2,5 miljoen euro en aan de andere kant moeten we in 2005 ruim 8 tot 9 miljoen euro ophoesten voor de dure licenties en heffingen." De bacoven uit Saramacca en Nickerie worden op de Europese markt verkocht. Recentelijk heeft de EU na aandringen van de WTO via twee arbitrage-uitspraken besloten dat bacoven uit de Latijnsamerikaanse landen (MFN) voor 176 euro per ton naar de EU mag worden verscheept. Dit is nodig om Suriname, dat deel is van de ACP (Afrika, Caribbean & Pacific countries) als voormalige kolonie enigszins te beschermen.

Voor het komend jaar is een quotum vastgesteld van 775.000 ton voor de ACP-landen. Suriname die tussen de 60 en 70.000 ton per jaar kan afzetten, zal in eerste instantie in aanmerking komen voor vrije toegang tot de EU en wel op basis van een ‘first come, first serve’ (FCFS) principe ingaande 1 maart 2006. "Dit model is nog niet helemaal uitgewerkt," zegt Chin Jen Sem. Vervolgens kan Suriname dan opteren voor het kopen van licenties, wanneer het FCFS quotum is bereikt, om daarenboven meer bacoven te kunnen verkopen. "Na meer dan een jaar van lobbywerk is het eindelijk gelukt om de EU ervan te overtuigen dat de licenties evenredig moeten zijn aan de ACP-exporten in de transitieperiode van januari en februari 2006. Hierdoor zal de prijs voor de licentie van een doos bacoven in deze transitieperiode heel laag liggen, mogelijk 1 euro per doos." Als het ACP-quotum van 775.000 is gehaald en Suriname daarbovenop nog meer wil exporteren, dan zal de SBBS het MFN tarief van 176 euro per ton moeten betalen. Dat is dan rond 3,20 euro per doos. "De gemiddelde importkosten per doos zullen dus veel lager zijn dan nu, waarbij Suriname in staat zal zijn haar bacoven wel kwijt te kunnen op de Europese markt." Alles hangt af van het bepalen van het first come first serve principe. "Hiertoe worden binnenkort technische besprekingen in Brussel gevoerd, waar we ook een deskundige naar toe zullen sturen." Het mechanisme is nog niet helemaal bekend hoe het quotum van 775.000 ton wordt ingevuld. Naar schatting willen de ACP-landen ruim 900.000 ton bacoven verschepen. De EU heeft januari en februari 2006 als overgangsperiode ingelast, waarbij nog steeds licenties moeten worden aangeschaft.

Volgens het SBBS-bestuurslid schuilt er ergens toch nog een gevaar wanneer tijdens de WTO-top in Hong Kong, die nu gaande is, het tarief van de MFN landen (Latijns-Amerika) verder omlaag wordt gebracht. "Ik denk niet dat de EU zoveel gaat inleveren. Zolang het MFN tarief rond de 3 euro per doos kost voor die landen, hebben de Surinaamse bacoven wel een toekomst." .-.

Bron/Copyright:

,14/12/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics