Nickerie.Net, donderdag 15 december 2005  


POLITIEKAPEL BIJ GROTE VOLKSKERSTZANG IN NICKERIE

door Danny Jibodh

Nickerie - Morgen vindt er een grote kerstzang plaats voor het commissariaat van Nickerie. Deze kerstzang die voor de tweede keer na een rustperiode van bijkans twintig jaar, wordt georganiseerd door het Comite Viering Volkskerstzand Nickerie(CVVN) en heeft als thema voor dit jaar:"Lof en aanbidding de kracht voor innerlijk rust,vrede en opzekking".

Afgelopen jaar werd weer een aanvang gemaakt om dit evenement opnieuw leven in te blazen. De CVVN heeft dit kunnen bewerkstelligen met steun van het bedrijfsleven, individuen en verschillende geloofsgemeenschappen.

Het gebeuren dat op het bordes van het commissariaat zal worden gehouden, beloofd volgens de organisatie weer een succes te gaan worden. Om het geheel een warm en aangenaam tintje te geven, heeft de CVVN ervoor gekozen het Politie Kapel vanuit Paramaribo naar Nickerie te halen. Deze hadden reeds eerder hun medewerking hiervoor al toegezegd.

Tegen de achtergrond van de zovele sociaal-maatschappelijke problemen zal het comité met het Nickeriaans volk "De ALMACHTIGE GOD" middels gebed en zang zegen afsmeken voor kracht en wijsheid om eindelijk te komen tot een stukje stabiliteit en vrede ten aanzien van ons geliefd Suriname in het bijzonder en de wereld in zijn algemeenheid.

De commissie hoopt dat ook dit jaar het kerstfeest op een bijzondere manier gevierd zal worden. Het Comite Viering Volkskerstzang Nickerie wordt voorgezeten door mevrouw Astrid Moor. Zij wordt bijgestaan door Ruth Austerlitz (Secretaris) en de heer Charles Chritchlow (Penningmeester).

Bron/Copyright:

Nickerie.Net 

,15-12-2005

Dagblad Suriname

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics