Nickerie.Net, zaterdag 17 december 2005  


Shankar treft interne maatregel op commissariaat

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar heeft onlangs interne maatregelen getroffen op het commissariaat te Nieuw-Nickerie. Eén van de maatregelen is dat de stukken van de afdeling Vreemdelingen Zaken voortaan via de Agenda ontvangen en uitgeleid zullen worden. Als tweede maatregel heeft Shankar een systeem van buitendienst geďntroduceerd waarbij er twee coördinatoren zijn ingesteld. Eén zal worden belast met de werkzaamheden in de oostelijke polders en de tweede houdt toezicht in het westen van het district.

Secretaris Stanley Julen is sinds kort aangesteld als kantoorhoofd en zal zorgdragen voor de interne organisatie van het commissariaat. De dc heeft de plaatselijke gemeenschap opgeroepen om te helpen toezien dat zaken goed verlopen en er geen vuil meer gegooid wordt langs de wegen. Het komt nog steeds voor dat onverlaten op een onverantwoordelijke wijze hun vuil dumpen. Hij onderkent dat de vuilophaal nog niet helemaal in orde is, maar drie dagen per week wordt het vuil wel opgehaald binnen Nieuw-Nickerie. De coördinatoren die ingesteld zijn, hebben ook de taak om op deze zaken te letten.

Shankar drukte de mensen op het hart zich te houden aan deze oproep. Er zal binnen de wet hard opgetreden worden tegen personen die betrapt worden. Hij heeft ook aandacht gevraagd voor het schoonhouden van woonerven, trenzen, bermen en lozingen. De bevolking moet ook helpen voorkomen dat de lozingen verstopt raken door allerlei vuil. "De samenleving moet zijn verantwoordelijkheid beseffen en er naartoe werken om haar naaste omgeving schoon en netjes te houden. In dat kader start maandag aanstaande een grote schoonmaakcampagne in de gebieden Nieuw-Nickerie, van Pettenpolder en het Nationaal Project. De mensen zijn gevraagd hun vuil langs de straten te zetten.-.

Bron/Copyright:

,17/12/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics