Nickerie.Net, zondag 18 december 2005  


Strafproces 8-decembermoorden stap dichterbij

Geplaatst: 16/12/2005

Paramaribo - Met de behandeling van de bezwaarschriften van Etienne Boerenveen, Brandon en Ritfeld, is het proces tot verdere vervolging en berechting van de verdachten van de 8-decembermoorden een stap dichterbij gekomen. Het Hof van Justitie (HvJ), maakte eind oktober een aanvang met de behandeling van de bezwaarschriften van een aantal verdachten.

Nadat het gerechtelijk vooronderzoek in deze zaak op 2 december 2004 was afgesloten, hebben enkele advocaten namens hun cliŽnten een bezwaarschrift ingediend bij het Hof van Justitie. De reden hiervoor zou zijn dat er formele fouten zijn gemaakt bij het afgeven van de kennisgeving van verdere vervolging.

Foto: een zeer opvallend en terugkerend verschijnsel is de extra bewaking rond het Hof van Justitie wanneer de 8- decemberkwestie in behandeling wordt genomen.

Zo zou de dagvaarding van de hoofdverdachte, ex-legerleider Desi Bouterse, aan zijn minderjarige dochter zijn uitgereikt, hetgeen volgens de wet niet mag. Procureur - Generaal Subhaas Punwasi verwacht dat de bezwaarschriften zonder meer verworpen zullen worden. Indien de verdachten geen genoegen nemen met de afwijzing, zal de zaak voor het Hof van Justitie dienen.

Pas als het Hof een beslissing heeft genomen, kan het Openbaar Ministerie overgaan tot het uitreiken van de dagvaardingen voor de openbare zitting van de Krijgsraad. Vooralsnog wordt de zaak in de raadkamer behandeld. De kennisgevingen van verdere vervolging werden in december 2004 aan 26 verdachten verstrekt. Ze zouden in de periode van 7 tot 9 december 1982 betrokken zijn geweest bij het opzettelijk om het leven brengen van vijftien tegenstanders van het toenmalig regime onder leiding van Bouterse.

 

<

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,18-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics