Nickerie.Net, dinsdag 20 december 2005  


 Leerkracht Radjie met pensioen

‘Geef het schoolkind voldoende liefde en aandacht’

 

Paramaribo - ‘Geef het schoolkind voldoende liefde en aandacht zodat het kan opgroeien tot een volwaardige burger van het land,’ luidt het motto van leerkracht Dropatie Radjie, die op woensdag haar zestigste geboortedag herdenkt. Op 1 oktober 2005 is het precies veertig jaren dat zij als leerkracht verbonden is aan het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling.

'De leerlingen leren van de leerkracht, maar omgekeerd heb ik als leerkracht ook heel veel mogen leren van de kinderen,’ vertelt zij. Radjie verduidelijkt ook het als een voorrecht te hebben ervaren om de Surinamertjes die zij onder handen heeft gekregen, te mogen vormen. Zij beschouwt dat dan ook als een ‘dure plicht.’ De leerkrachten kunnen naar haar zeggen, het zich niet permitteren om hierbij fouten te maken. ‘Je moet altijd heel voorzichtig blijven en steeds naar nieuwe oplossingsmodellen zoeken.’ Heel goed observeren van de leerlingen is vooral een heel belangrijk aspect waaraan veel tijd besteed moet worden. Radjie is haar loopbaan veertig jaren terug, begonnen aan de Openbare School te Clarapolder in Nickerie.

Zij vertelt dat zij op die school les moest geven aan 53 leerlingen in een klas. Vervolgens heeft zij haar krachten mogen geven aan de volgende scholen: Openbare School 1 te Nieuw Nickerie, O.S Leysweg, O.S Houttuin, O.S. Calcutta en O.S Balona. Aan de Balonaschool is zij 22 jaren lang verbonden geweest. Op grond daarvan hebben de leerkrachten van deze school, haar donderdag in de bloemetjes gezet. ‘Ik verzoek de leerkrachten om heel goed om te gaan met de schoolkinderen en hen vooral alle aandacht en liefde te schenken. We moeten vooral niet uit het oog verliezen dat wij leerkrachten, een wezenlijke bijdrage leveren aan de vorming van het kind,’ luidt aldus de boodschap van leerkracht Dropatie Radjie.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,19-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics