Nickerie.Net, woensdag 21 december 2005  


Update 21 december 2005:

Nieuw-Nickerie deels ondergelopen

Het regenwater is tot onder de huizen gedrongen

Beta Debidien (de Ware Tijd)

NIEUW-NICKERIE - Zware regenval heeft gisteren het rijstdistrict grotendeels blank gelegd. De Meteorologische Dienst afdeling Nickerie heeft binnen 24 uur 175 mm neerslag gemeten. De hoge waterstand in de Nickerierivier maakt dat de sluis het overtollig water niet kan afvoeren. "Na jaren heeft Nickerie te maken met zo een zware regenval," zeggen de bewoners van het centrum. In de vroege ochtend keken bewoners verrast op toen bleek dat het water hun woningen was binnengedrongen. In diverse laag gelegen woningen stond het water meer dan tien centimeter hoog.

De Meteorologische Dienst afdeling Nickerie heeft binnen 24 uur 175 mm neerslag gemetenDe regenval ging gepaard met een stroomonderbreking van twee uren. Scholen waren genoodzaakt de kinderen weg te sturen, omdat de leslokalen waren ondergelopen. Winkelzaken hebben schade opgelopen. Het water is ook het TELESUR-gebouw binnengedrongen, terwijl landbouwgebieden in de polders en omstreken leken op een groot meer.

Pas als het waterpeil in de Nickerierivier zakt, kunnen de sluizen het overtollig water afvoeren. "Binnen de mogelijkheden en beperkingen van de bestuursdienst wordt geprobeerd de zaak toch onder controle te houden," zegt burgervader Bhagwatpersad Shankar. Met Soebhaas Jairam, hoofd van de Civiel Technische Afdeling van het commissariaat is afgestemd om erop toe te zien dat de roosterkleppen bij de sluizen niet verstopt raken en de afvoer niet stagneert.

Shankar heeft de Nickerianen opgeroepen ook te helpen toezien dat in deze regentijd de sluizen optimaal functioneren. Het Ministerie van Openbare Werken heeft het pompgemaal ingezet om het water te lozen naar de rivier. De pomp kan door de zeer hoge capaciteit niet langer dan een uur draaiende worden gehouden, maar kan niet optimaal functioneren omdat het water de pomp niet bereikt. De lozingen op bepaalde plaatsen zijn zodanig verstopt, dat het water niet vrijelijk kan stromen.-.


Flashnews 20 december 2005

Opnieuw grote delen van Nieuw Nickerie onderwater

Danny Jibodh (Nickerie.Net Special Report)

 

Nickerie - Als gevolg van hevige regenval van afgelopen nacht zijn delen van Nieuw Nickerie opnieuw blank komen te staan. Sommige scholen waaronder St. Alfonsius en St. Claraschool zijn vandaag gesloten. Mensen die in deze drukke tijd het postkantoor bezoeken, moeten water trotseren tot hun kniehoogte. Ook buitenwijken, zoals Nationaal project, staan helemaal blank.

Foto-impressie wateroverlast

Nieuw Pompgemaal (Mei 2005) : Nieuw Nickerie binnen half uur droog ? December 2005: niet dus !

Zelf straten zijn veranderd in waterwegen. Sportvelden moesten het ook ontgelden wat met zich meebrengt dat er nu een stagnatie is opgetreden in het sportgebeuren in Nickerie. Leerlingen en studenten die reeds vroeg arriveerden om de laatste schooldagen door te brengen kwamen voor een verassing te staan. Zo hebben de verschillende schoolhoofden het besluit moeten nemen om hun school te sluiten vanwege wateroverlast. Behalve de verschillende woongebieden, heeft ook het Nickeriaans winkelcentrum last ondervonden van het hemelse water dat in grote druppels naar beneden plensde. Voor het schoolgebouw van de St.Claraschool aan de St.Jozefstraat hebben oplettenden met een stok een slang uit het water gehaald wat voor enige consternatie heeft gezorgd. Bij velen rijst nu de vraag of de nieuwe opgezette pomphuis wel in staat is om Nickerie zoals gezegd bij de opening van dit pomphuis binnen een half uur droog kan leggen. Naderhand is gebleken dat dit niet het geval is. Insiders binnen het overheidsapparaat schuiven de schuld aan de vele verstoppingen in de verschillende loosleidingen, waarbij het water niet effectief kan wegtrekken. Veel wateroverlast kan worden voorkomen door de pompen tijdig in werking te brengen, echter laat dit nog veel te wensen over. Zal Nickerie behalve met haar vuil nu ook verzuipen met regenwater ? De foto's weergeven een beeld van de situatie in Nickerie.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

,21-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics