Nickerie.Net, donderdag 22 december 2005  


Guyana ziet oplossing grensdispuut Suriname in 2006

door Ivan Cairo

21/12/2005

Paramaribo - De Guyanese regering hoopt dat het maritieme grensdispuut dat zij heeft met Suriname in 2006 wordt opgelost. Het slepend conflict ligt momenteel voor beoordeling bij het Internationaal Tribunaal inzake de Rechten van de Zee (ITLOS). Het juridisch team dat Guyana bijstaat, brengt de eerste week van januari een bezoek aan het land. Momenteel buigt het team zich over Surinames reactie op de claim die Guyana bij het ITLOS heeft gedeponeerd.

Op 22 februari heeft Guyana zijn conclusie van eis ingediend bij het VN-tribunaal en had Suriname tot uiterlijk augustus de tijd om daarop schriftelijk te reageren. Dat is inmiddels ook al gebeurd. Het uit procederen van het grensconflict kan enkele jaren in beslag nemen.

Tijdens een jaarafsluitingspersconferentie van Guyana’s minister van Buitenlandse Zaken, Rudy Insanally, gaf de bewindsman maandag echter aan, te hopen dat het proces in 2006 kan worden afgerond. De minister gaf aan, dat de juridische adviseurs zich begin januari zullen buigen over de implicaties en de aard van het antwoord dat Guyana zal geven op Surinames verweer.

Het conflict tussen beide landen laaide in juni 2000 hoog op toen toenmalig president Jules Wijdenbosch de marine inzette om een olieboorplatform van het Canadese CGX-Energy uit Surinames territoriale wateren te verjagen.

Volgens minister Insanally zal de reactie van de Guyanese regering ingediend worden bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, Nederland. Dit hof zal volgens hem nagaan in hoeverre er voldoende gronden aanwezig waren om het conflict aan het ITLOS voor arbitrage voor te leggen. Er zijn indicaties, zegt de bewindsman, dat deze zaak het komend jaar kan worden afgerond.

Suriname houdt nog steeds het been stijf en weigert Guyana toegang tot historische archieven over het grensconflict die in handen van Nederland zijn. Na interventie van het Internationaal Gerechtshof kreeg Georgetown toch beperkte toegang, maar een aantal specifieke archiefstukken geeft Paramaribo niet prijs. Begin dit jaar leidde het grensdispuut dat Guyana met Suriname heeft tot kamervragen in Nederland, nadat Buza-minister Ben Bot in december 2004 Guyana de toegang had ontzegd tot Nederlandse archieven over het grensgeschil. Op basis van een bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 overeengekomen clausule werd Guyana geen inzage verschaft, nadat toenmalig minister Marie Levens van Buitenlandse Zaken haar Nederlandse collega te kennen had gegeven dat Suriname daar ernstig bezwaar tegen had. Op basis van de voornoemde clausule is Nederland verplicht Suriname wel inzage te geven, met uitsluiting van derden.-.

 

<

Bron/Copyright:

,22-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics