Nickerie.Net, donderdag 22 december 2005  


Overtollig water Nickerie trekt langzaam weg

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - De wateroverlast in het rijstdistrict wordt met man en macht aangepakt. Er zijn machines ingezet om de verstoppingen in de hoofdafvoerleidingen op te heffen. Zware regenval heeft grote delen van Nieuw Nickerie overstroomd. Ook de polders zijn ondergelopen en hoofdleidingen die direct in verbinding staan met de Nannizwamp zijn afgesloten. In de Groot Henarpolder I en II zijn de lozingen al opgehaald. De hoofdlozing van Europolder Noord en Zuid wordt nu opgeschoond om het overtollig water af te voeren.

Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van Landbouw veeteelt en Visserij regio West, heeft de leiding van het ministerie van Openbare Werken dringend verzocht de sluizen optimaal te bedienen, zodat het water weg kan stromen naar de Nickerierivier. Een snelle aanpak zal de schade minimaliseren.

De najaarsinzaai die medio november is gestart, ondervindt enorme stagnaties door de aanhoudende regens. De boeren hebben nu een achterstand in de inzaai. Intussen is er al 11.000 hectare ingezaaid, 8.000 hectare door de kleinlandbouwers en de rest door de grootlandbouwers. De meeste boeren hebben een afwachtende houding aangenomen, omdat er nog teveel water is in de rijstvelden. Aangezien het water langzaam wegtrekt, willen ze geen de kans om toch in te zaaien. De verwachting is dat de najaarsinzaai tot midden januari plaatsvindt.

Ganpat denkt dat de prognose van een inzaai tussen de 19.000 en 20.000 hectaren overeind zal blijven. Wat de inzaai aan de rechteroever van de Nickerierivier betreft, zijn volgens Ganpat niet veel bedrijven bezig met activiteiten, omdat ze geen risico’s willen nemen. Er is nu wel zoetwater voor de inzaai, maar wanneer over enkele weken de droge periode aanbreekt, zal er geen water meer zijn voor de gewassen. De middenstandsboeren hebben namelijk geen zekerheid dat het pompgemaal te Wageningen water zal leveren om de landbouwactiviteiten voort te zetten. Als gevolg hiervan hebben de meeste boeren aan de rechteroever ervan afgezien om in te zaaien.-.

Bron/Copyright:

,22-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics