Nickerie.Net, vrijdag 23 december 2005  


Ontevreden VHP-ers: ‘Besluitvormingsproces VHP moet beter tot zijn recht’

Paramaribo - Dagblad Suriname verneemt van zijn politieke bronnen dat de zogenaamde groep van ontevreden VHP- ers haar hart heeft kunnen luchten in een onderhoud met het dagelijks bestuur van de VHP onder leiding van voorzitter Ram Sardjoe. Tijdens het onderhoud op woensdagavond in het partijcentrum de Olifant is ook duidelijk door de groep naar voren gebracht dat het beleid van de partij erop gericht moet zijn dat zij te allen tijde paraat moet zijn om nieuwe verkiezingen in te gaan. De diverse personen hadden uiteenlopende opmerkingen. Zo heeft een deel problemen met de huidige statuten en wenst verandering hierin te zien.

Foto: de vier VHP -ers Prem Ragoebarsingh, Indre Rambharse, Bhola Narain en Hans Ramdhan die orde op zaken willen stellen binnen de partij.

Eén van de zaken die men niet correct vindt, is dat de structuren van de partij niet goed tot uitdrukking komen in de statuten. Zo wordt voor een aantal zaken door de Statuten verwezen naar het Huishoudelijk Reglement,(HR), dat niet bestaat. Daar het HR ontbreekt, beslist het hoofdbestuur naar eigen goedvinden. Voor de correctheid zegt de bron aan DBS dat er nimmer gevraagd is aan voorzitter Ram Sardjoe om af te treden. Wat gevraagd is middels een deurwaardersexploot, is dat de verkiezingen worden uitgesteld totdat de statuten zijn gewijzigd en er betere verkiezingen gehouden kunnen worden. Zo moeten zaken als kiezerslijsten correct zijn. Al deze zaken zouden het democratisch gehalte van de partij beter maken. Eén persoon heeft het tijdens de besprekingen meer gehad over projecten die vanuit het ministerie van LVV geschreven en uitgevoerd moeten worden. Zo ook dat personen die grond ter beschikking hebben gehad voor landbouwdoeleinden deze daadwerkelijk voor het doel gebruiken waarvoor zij die hebben gehad. Vanuit de bronnen wordt vernomen dat de persoon meer naar een plaatsje solliciteerde voor zichzelf binnen LVV.

Een andere groep had het erover dat er een betere communicatie tot stand moet worden gebracht door de leiding en de veldwerkers. Ook meent zij dat de coördinatorsfunctie voor het district Wanica goed geregeld dient te worden. Zij is niet te spreken dat parachutisten van andere partijen binnen de VHP zijn binnen geloosd en beter geaccommodeerd zijn dan zij die langer hun diensten hebben bewezen aan de partij.Volgens de bron van DBS heeft de leiding het aangehoord en beterschap beloofd. Sardjoe zei desgevraagd na het onderhoud dat er afspraken zijn gemaakt om de communicatie met de leiding te bevorderen. Het belang voor het effectiefuitvoeren van het verkiezingsprogramma werd benadrukt als ook het formuleren van de profielbeschrijving voor functies die nog moeten worden ingevuld. Het onderhoud is ervaren als open en constructief, zegt Sardjoe. Echter is het mes niet op de keel gezet van het hoofdbestuur van de VHP . De bron meldt dat het geenszins de bedoeling is om de VHP te verlaten. Wat de mensen wensen is dat de structuren sterker worden gemaakt en het besluitvormingsproces beter tot zijn recht komt.


VHP niet op hellend vlak

Paramaribo - Van enige onrust binnen de VHP is er geen sprake. Nog minder dat de partij helt naar de afgrond. Er is helemaal geen sprake van enige onrust binnen de VHP, is de constatering van Radjkoemar Randjietsing, de eerste ondervoorzitter van de partij. Hij meent dat de zaak wordt overtrokken in de media.

De VHP is helemaal niet in slaap gesust, omdat zij heel erg actief is in het veld, zegt Randjietsing verder. Die groepen die zijn ontstaan, zijn niet ontstaan omdat zij tegen het beleid van de VHP zijn, verduidelijkt hij. Het probleem is dat zij meer ruimte willen om intensief bezig te zijn. Er is afgesproken dat zij hun activiteiten mogen voortzetten, maar wel binnen het kader van de structuren van de partij. De groep heeft volgens Randjietsing duidelijk gemaakt geen problemen te hebben met het beleid van de partij, nog minder zou zij problemen hebben met de voorzitter van de partij, Ramdien Sardjoe.

Er is niemand binnen de VHP die de voorzitter beter ziet gaan dan komen, zegt Randjietsing verder. ‘Hij is onze voorzitter en hij werkt heel erg hard. Waarom zouden wij hem niet willen hebben?’, vraagt hij zich af. Over het functioneren van Sardjoe als vice-president, zegt de politicus dat daarover men nog geen oordeel kan vellen, omdat de regering pas aanzit. Zij moet volgens hem de gelegenheid krijgen om zich te bewijzen. Als men ook problemen heeft met het functioneren van hem als voorzitter van de partij, moet men duidelijk kunnen aangeven op grond waarvan men ontevreden is. ‘Als je mij weg wil uit de partij, moet je kunnen zeggen wat ik fout heb gedaan.’

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,23-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics