Nickerie.Net, vrijdag 23 december 2005  


Banken verlagen rentes voor leningen

door Martin Redjodikromo

Paramaribo - De Centrale Bank van Suriname heeft de kasreserve-regeling voor de handelsbanken verder verlaagd. Vanaf 4 januari 2006 bedraagt die reserve 27 procent. Dat is drie procent minder dan het vanaf oktober 2004 was vastgesteld. Met deze stap van de moederbank kunnen de handelsbanken nog meer kredieten verstrekken, tegen lagere rentes. De DSB Bank is er al toe overgegaan haar rentetarieven met gemiddeld twee procent te verlagen. "Het is puur een DSB Bank product en geen uitvloeisel van de maatregel van de Centrale Bank," zegt een functionaris desgevraagd. De kasreserve bestaat uit de rekening-courant tegoeden, spaartegoeden, termijndeposito’s en andere door het publiek aan de banken toevertrouwde middelen in Surinaamse dollar. De kasreserve-regeling houdt in dat de banken een verplichte kasreserve in de vorm van een renteloos deposito aanhouden bij de Centrale Bank van Suriname.

Bij de Hakrinbank komt dit als goed nieuws over. Ze kijkt uit naar mogelijkheden om ook de rentetarieven van haar financiële producten te verlagen. "Je zal mee moeten gaan met de concurrentie, dus ik denk niet dat we veel zullen verschillen van de overige banken," zegt directeur Jim Bousaid van de Hakrinbank desgevraagd aan dWT. Vanwege de kleinschaligheid van de markt is het nodig om concurrerende rentetarieven te hanteren. Volgens Bousaid is een groei voorspeld van tussen de 5 en 6 procent. "En die groei moet gefinancierd worden, dus het geld moet van ergens komen." Volgend week maakt de Hakrinbank bekend met hoeveel punten haar rentetarieven zijn verlaagd. De reden voor deze verlaging is "de stabiele macro economische omgeving die het verantwoordt maakt om het monetair beleid te versoepelen." "Het is geen cadeau voor de samenleving, maar een verdienste voor alle offers die we hebben gebracht om dit punt te bereiken," zegt RBTT-bankdirecteur Anne Harmsma. "Wij zagen dat al aankomen en hebben een maand geleden speciaal voor midden en kleine ondernemers aantrekkelijke tarieven aangeboden om op te nemen." De aanloop voor deze aantrekkelijke deal met percentages tussen de 12 en 15 procent is zodanig ingeslagen dat de bank de actie met nog een maand heeft verlengd, omdat niet alle aanvragen behandeld kunnen worden. Hij waarschuwt evenwel dat voorzichtig moet worden omgegaan met de bereikte stabiliteit en dat niet te hard van stapel moet worden gelopen bij het verlagen van rentes. De huidige koersen dragen ook bij tot de monetaire stabiliteit. De RBTT-topman ziet de situatie nog positiever veranderen in de komende 1 ŕ 2 jaar. "Als iedereen zich inspant om deze stabiele situatie te behouden, hoe langer het duurt, hoe beter het wordt, dus er komt een tijd waar we allemaal van zullen genieten en dat begint nu!".-.

Bron/Copyright:

,23/12/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics