Nickerie.Net, zaterdag 24 december 2005  


Nog geen Staatsbesluit voor instelling waterschappen

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zal binnenkort overgaan tot het instellen van waterschappen in het district Nickerie. De overheid wil de 23 bestaande rijstpolders onderbrengen in 13 waterschappen. Als deze waterschappen er eenmaal zijn, zullen de rijstboeren het onderhoud van de polders zelf ter hand kunnen nemen.

De voorgestelde gebieden moeten nog bij staatsbesluit tot waterschappen worden ingesteld. De waterschapsbesturen zullen bevoegd zijn om boetes op te leggen aan rijstboeren die zich niet aan de regels houden. De boetes kunnen oplopen tot 350 Surinaamse dollar per geval, vertelt Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van LVV Regio-West. In de afgelopen dagen zijn hierover gesprekken gevoerd op het districtcommissariaat. Aanwezig waren vertegenwoordigers van het ministerie van LVV, districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar en de stakeholders van de rijstsector. Er zijn afspraken gemaakt om te komen tot goedkeuring van de besluiten.

Na de oprichting van de waterschappen zullen de boeren zelf verantwoordelijk worden gesteld voor het onderhoud van hun lozingen en irrigatieleidingen. Volgens Ganpat zal er ook een autoriteit moeten komen voor de lozingen en irrigatieleidingen die gemeenschappelijk worden gebruikt.

De bedoeling is ook dat het MCP binnenkort ook wordt getransformeerd tot een waterautoriteit. In dat kader zal het MCP in de komende periode worden belast met de primaire waterhuishouding ten behoeve van de rijstsector.-.

Bron/Copyright:

,24/12/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics