Nickerie.Net, dinsdag 27 december 2005  


Aanhoudende regen is ramp voor padieboeren

Geplaatst: 27/12/2005

Nickerie - Door de aanhoudende regen van de afgelopen periode stroomt het overtollig water van de lozingen en irrigatiekanalen weer terug in de pas gezaaide padie arealen in de rijstpolders in het district Nickerie. Dit komt doordat de sluizen die moeten zorgdragen voor de afvoer van het overtollig water, niet optimaal functioneren.

Bovendien staat het rivierwater waar het overtollig water naar toe stoomt, heel hoog waardoor dit water van de lozingen en irrigatiekanalen terugstroomt in de rijstarealen. Dit kan heel desastreuze gevolgen hebben voor de rijstsector in het district, verduidelijkt de ondervoorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harrynandan Oemraw. Hij geeft aan dat hierdoor in plaats van negentig procent van de padie inzaai slechts zestig procent zich optimaal zal kunnen ontwikkelen. Bovendien zal de rijst van slechte kwaliteit zijn. ‘Het water van de irrigatiekanalen en lozingen mag beslist niet binnenstromen in de padie arealen, omdat het behoorlijke schade kan aanbrengen aan de zaadkiemen,’ vertelt Oemraw. In dit prille begin van de inzaai betekent dit een ware ramp voor de boeren, omdat de ontwikkeling van de padie al in een heel vroeg stadium behoorlijke schade oploopt. Door de regen van de afgelopen periode hebben de boeren momenteel ook te kampen met een slakkenplaag.

Deze slakken die in de rijstarealen voorkomen, kunnen wel bestreden worden met pesticiden. Echter is deze klus heel moeilijk of nauwelijks uit te voeren wanneer het water in de gezaaide rijstarealen heel hoog staat. Oemraw vertelt verder dat er tegenwoordig ook een schaarste heerst aan de kunstmest ureum. De leverancier van ureum, Atcar, had de boeren beloofd dat de boot op 7 december zou aankomen in Suriname. ‘Echter blijkt dat tot de dag van vandaag niet het geval te zijn geweest. De padieboeren moeten maar blijven sukkelen om het hoofd enigszins boven water te kunnen houden, gelet op de vele problemen waarmee zij al te vaak geconfronteerd worden,’ aldus de ondervoorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie.

Asha Bhagwat

Tijdelijk wat rustig weer boven Nickerie.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,27-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics