Nickerie.Net, woensdag 28 december 2005  


Hardeo Ramadhin: ‘Politieke beweging Nickerie moet nationaal karakter hebben’

Geplaatst: 28/12/2005

Paramaribo - ‘Ik ben drie jaren als burgervader verbonden geweest aan het district Nickerie. Ik ken de noden en problemen waarmee de districtsbewoners en vooral in het bijzonder de rijstboeren te kampen hebben, heel goed. Daarom vind ik het heel perfect dat er een politieke beweging voor het district Nickerie wordt opgericht. Ik ben bereid om mijn volle ondersteuning te geven aan de oprichting van deze partij. Maar, de bewoners van het district Coronie moeten mijns inzien ook in deze beweging worden betrokken,’ luidt de reactie van Hardeo Ramadhin over de opzet van een politieke beweging voor het district.

Ex-dc Nickerie: Hardeo RamadhinRamadhin legt er de nadruk op, onderzoekingen te hebben gepleegd in het district Coronie, waaruit blijkt dat het district behoorlijke potentie heeft voor de agrarische sector. Echter kunnen deze wegens het ontbreken van financiële middelen niet ten uitvoer worden gelegd. De samenwerking van beide districten op het gebied van de rijstbouw zou dan perfect op zijn plaats zijn. Ramadhin memoreert tevens dat de NOP, de Nickerie Onafhankelijke Partij, die tijdens de vierde en vijfde vrije, geheime en algemene verkiezing in Suriname, de verkiezingsstrijd is aangegaan in het district, bijzonder geweldige prestaties heeft geboekt. Deze partij heeft de VHP namelijk beide keren achter elkaar verslagen. Het district Nickerie telde in die periode twee zetels. Bij de verkiezing in juni 1958 zijn de volgende personen van de NOP gekozen: Dewnarain Poetoe, die momenteel in Nederland woonachtig is en Johan Kolhoe, die helaas ongeveer één of twee jaren al overleden is. Tijdens deze verkiezing zijn de twee VHP -kandidaten Sewnarain Rambaran Mishre en Kandhai verslagen.Vervolgens is in het jaar 1963 wederom een verkiezing gehouden in Suriname.

Bij deze verkiezing had de NOP zich gefuseerd met de Actiegroep. Wederom heeft deze combinatie de VHP verslagen. Tijdens deze verkiezing zijn de volgende personen gekozen: Dewnarain Poetoe van de NOP en Leo Lauran Pahladsingh van de Actiegroep. De VHP -toppers Alwin Lachmipersad Mungra en Harry Bhagwanpersad Laigsingh zijn hierbij verslagen. Middels dit stukje geschiedenis dat tevens staat opgenomen in het boek ‘District Nickerie in Ontwikkelingsperspectief’ dat door Ramadhin is geschreven, probeert hij te verduidelijken dat de Nickerianen wel degelijk vatbaar zijn voor vernieuwing. Vooral in deze periode is het de perfecte tijd om een goede basis op te zetten voor de nieuwe beweging en voldoende boeren mobiliseren om deel uit te maken van de partij. ‘Bovendien kunnen personen geen verwijten slingeren aan het adres van deze partij dat zij slechts wegens opportunisme een paar maanden voor de verkiezing is opgericht.’ Ramadhin wijst er tevens op dat de oprichting van de partij een ‘must’ is, vooral gezien het feit dat de meeste districtsbewoners zowel direct als indirect verbonden zijn met de rijstsector.

Op grond hiervan zouden volgens Ramadhin, beide districten, Nickerie en Coronie, een samenwerking kunnen aangaan voor de verdere uitbreiding van de rijstindustrie. Dit betekent tevens dat beide districten een totaal aantal van zeven zetels hebben. ‘Deze partij moet tevens zowel een nationaal als internationaal positie verwerven. Vooral op grond van het feit dat de boeren in Suriname aan hun lot worden overgelaten, terwijl boeren in Europa en Amerika juist de nodige bescherming en ondersteuning genieten. De oprichting van de NOP zou dus een lichtpunt voor de boeren kunnen betekenen om voor hun rechten op te komen, zodat hun belangen beter behartigd kunnen worden.’

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,28-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics