Nickerie.Net, woensdag 28 december 2005  


Rijstboeren geconfronteerd met schaarste aan ureum

Geplaatst: 28/12/2005

Nickerie - Momenteel worden de boeren in het district Nickerie geconfronteerd met een schaarste aan de kunstmest ureum. Deze kunstmest is van eminent belang voor de rijstbouw, verduidelijkt assembleelid Soedeschand Jairam. Indien de boeren verzuimen om deze kunstmest in deze periode te gebruiken voor hun padie inzaai, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de padie. De leverancier van ureum, Atcar, had de boeren namelijk beloofd dat de vracht op 7 december binnen zou zijn.

Soedeschand Jairam

‘Dat bleek helaas niet het geval te zijn, waardoor het nu wachten geblazen is wanneer de vracht Surinaams bodem zal bereiken.’ Hij geeft vervolgens mee, dat op grond van het feit dat de boeren ‘gewoon voor de leeuwen worden gesmeten’ geluiden in de wandelgangen de ronde doen dat er een Nickerie Onafhankelijke Partij opgericht zal worden. ‘De drang om zo een partij op te richten is bijzonder groot. Vooral vanwege het feit dat de boeren grotendeels aan hun lot worden overgelaten.’ Jairam zegt tevens dat vanwege de regen van de afgelopen periode de boeren enorme investeringen hebben gepleegd door het overtollig water uit hun landbouwarealen weg te pompen.

Voor de inzaai hebben zij reeds ook kosten gemaakt om water te pompen op hun landbouwgronden, omdat er toentertijd een schaarste was aan water. Jairam verduidelijkt dat de boeren echter niet terugbetaald zullen worden voor deze kosten. ‘De belangen van de Nickeriaanse boeren worden echt niet behartigd. De coalitiepartners vooral nemen de regering in bescherming wanneer de problemen waarmee de boeren allemaal worden geconfronteerd, ter sprake worden gebracht,’ verduidelijkt Jairam. Deze houding is absoluut niet op zijn plaats om de rijstsector de plaats te geven in de maatschappij die zij verdient. ‘De volksvertegenwoordigers moeten daadwerkelijk opkomen voor de belangen van de boeren en niet slechts hun eigen belangen behartigen,’ aldus Jairam.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,28-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics