Nickerie.Net, woensdag 28 december 2005  


‘VHP-coördinator Nickerie mist grip op achterban’

Geplaatst: 28/12/2005

Nickerie - ‘De VHP is de afgelopen periode sterk achteruitgegaan. Indien de partij van plan is haar oude glorie te herstellen, zal er een grondige evaluatie moeten komen’, is de mening van ontevreden VHP-ers in gesprek met DBS. De groep, die vooralsnog anoniem wenst te blijven, zegt de onlangs geproclameerde ‘Ordeningsgroep’ van de VHP in het district Nickerie toe te juichen. Samen met het hoofdbestuur van de VHP zal de Ordeningsgroep zaken op orde stellen en ligt het in de lijn der verwachtingen dat Prem Ragoebarsing, één van de trekkers van de Ordeningsgroep, aan te stellen als tijdelijke coördinator van VHP-Nickerie.

Tot nu valt de coördinatie onder de VHP -parlementariër Kris Matai. Die zou in gesprek met DBS te kennen hebben gegeven de aanstelling van Ragoebarsing niet te begrijpen, omdat die geen achterban heeft. De groep ontevreden VHP-ers wenst echter vast te stellen dat juist Matai geen achterban heeft. Sinds hij als coördinator is aangesteld van Nickerie, is de partij achteruitgegaan, meent zij. ‘Matai heeft geen greep op de achterban in Nickerie’. Indien deze ontwikkeling zich voortzet, vreest de groep dat de VHP bij de eerst volgende algemene vrije - en geheime verkiezingen, geen zetels zal vergaren in Nickerie. Zij wijst er op dat de VHP in het verleden altijd een voortrekkersrol heeft vervuld in het district. Bij de laatste verkiezingen heeft de partij met moeite een zetel weten te behalen in Nickerie en is dit te wijten aan Matai, beweert de groep. Dat Matai zegt dat Ragoebarsing niet wordt gedragen door de Nickerianen, omdat hij geen Nickeriaan zou zijn, wordt door de groep bestempeld als ‘zeer eng en bekrompen denken.’ ‘Wil dat zeggen dat Nickerie alleen is voor de Nickerianen?

Wil dat zeggen dat Sardjoe ook niet wordt gedragen, omdat hij geen Nickeriaan, maar een stedeling is?’, zijn allemaal vragen van de ontevreden VHP-ers aan Matai. Zij stellen vast dat VHP - Nickerie een schip is zonder roerganger, omdat Matai geen leiderschapskwaliteiten heeft en gebleken is dat hij niet in staat is om de partij tot grotere hoogtes te brengen. De ontevreden VHP-ers blijven erbij dat Matai als coördinator heeft gefaald en met alle spoed vervangen dient te worden. De partij moet volgens hen teruggebracht worden naar de periode toen de heren Mungra, Oemrawsing en Mahadewsing de scepter zwaaiden over VHP -Nickerie. ‘Wij wensen geen onrust. Wij willen alleen maar een sein sturen naar de leiding van de partij’, aldus een groep ontevreden VHP-ers.

Sheila Mijnals

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,28-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics