Nickerie.Net, vrijdag 30 december 2005  


Suriname controleert strenger op Zanderij

door Vernon Texel

Paramaribo - Suriname gaat vertrekkende passagiers vanaf 1 januari 2006 strenger controleren op het vervoer van drugs, wapens en andere verboden spullen. Op de Johan Adolf Pengelluchthaven is een bagagescanner geļnstalleerd, waardoor de inhoud van koffers makkelijker controleerbaar is. Tot nu toe gebeurt dit handmatig en steekproefsgewijs.

Ook op de grootte van koffers zal worden gelet. De scanner vergroot nu de pakkans van voornamelijk drugssmokkelaars, die proberen het spul in een dubbele bodem in de koffer naar Nederland te vervoeren. Suriname volgt ingaande nieuwjaarsdag de verscherpte regels op van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO), die alle landen verplicht ingaande januari 2006 alle ruim-, en handbagage alsook vracht voor honderd procent te controleren. Verscherpte veiligheid op vluchten ligt ten grondslag aan de maatregel.

"Het gaat erom dat we onrechtmatige daden tegen de luchtvaart tegengaan. Dat is ook de bedoeling van de scanner," legt Vivian Hanenberg, directeur van de Burgerluchtvaart en Veiligheidsautoriteit Suriname, uit. Hoewel niet expliciet gezegd, zal de verhoogde controle zijn effecten hebben op de dagelijkse pogingen tot uitvoer van cocaļne naar voornamelijk Nederland.

"Onze concentratie richt zich ook op het onderscheppen van drugs in de ruimbagage van passagiers," verklaart Iwan Wekker, hoofd van de douanerecherche. Vrijwel dagelijks worden er gemiddeld twee personen aangehouden, die proberen cocaļne Suriname uit te smokkelen. Wekker ziet dit probleem niet snel afnemen. Vooral de precaire economie en armoede in Suriname motiveert velen de kans te wagen. Ook Nederland wordt in deze bekritiseerd. "Nederland doet geen moeite de vraag in te dammen. Zolang die er is samen met het gedoogd drugsbeleid zal het probleem blijven bestaan."

Hanenberg legt er de nadruk op dat passagiers in het vervolg rekening gaan moeten houden met de afmeting van hun koffers en ook zo min mogelijk moeten proberen dozen mee te nemen. "Vooral carriers zullen dit moeten doorgeven, omdat alle bagage via de scanner gescreend gaat worden."

De militaire politie, douane en de NV Luchthavenbeheer zijn het nauwst betrokken bij de uitvoering van het verscherpte regime. De ICAO-maatregel volgt op de gebeurtenissen van 11 september 2001 toen terroristen met vliegtuigen aanslagen pleegden in de Verenigde Staten. Sedertdien zijn de regels in de luchtvaart internationaal steeds verder aangescherpt.-.

Bron/Copyright:

,30-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics