Nickerie.Net, zaterdag 31 december 2005  


Metroos wil kadertraining voor politie Nickerie

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Gewestelijk politiecommandant Elfriet Metroos bekijkt mogelijkheden om in het komend jaar de kadertraining voor de politie naar district Nickerie te halen.  Er zal ook uitgekeken worden naar plaatselijke krachten die de lessen zullen verzorgen. Deze mededeling deed Metroos gisteren tijdens zijn jaarafsluitingstoespraak. Volgens hem zijn op dit moment 24 agenten eersteklasse die deze training moeten gaan volgen in Paramaribo. "Dat betekent dat deze politiemannen niet ingezet zullen worden, omdat ze drie dagen per week naar de stad moeten afreizen om de lessen te volgen," zegt Metroos.

De commandant wenst ook omstreek begin februari een tweede politieopleiding op te starten in het westen van het land. Er is een beroep gedaan op alle assembleeleden om deze zaak te ondersteunen. Als Nickerie nog een lichting politiemannen krijgt, denkt Metroos dat het veiligheidsgevoel in het district voor honderd procent gegarandeerd kan worden.

Metroos wees op ontwikkelingen die op komst zijn in Nickerie. Met de activiteiten van Staatsolie in het kustgebied in West-Suriname, zal het district zeker een belangrijke economische plaats gaan innemen. "De politie zal daarop ook moeten gaan inspelen."

Verder zijn alle politiestation in Nickerie aan een grondige renovatie toe. Districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar bracht naar voren dat minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie bezig is kader te scheppen, waarnodig te verruimen, waardoor de autonomie van de politie toeneemt. De bewegingsvrijheid van de politie zal hierdoor ook groter worden binnen de interdependentie die aan de politie wordt opgelegd. Hij merkte op dat "de politie nog niet daar is, waar de gemeenschap haar wil hebben, maar met de weinige en veelal gebrekkige middelen, doet zij wat er gedaan moet worden. Bij haar taakvervulling zal de politie op onenigheid en ontevredenheid stuiten, omdat het recht hard is. Het jaar 2006 moet voor de politie een jaar worden, waarin de basis gelegd wordt voor die hoog nodige institutionele en organisatorische versterking.".-.

Bron/Copyright:

,31/12/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics